0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเราในหลากหลายแง่มุม เช่น การศึกษา การใช้ชีวิต การท่องเที่ยว และการทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งก็คือการทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้เพื่อไปสู่เป้าหมาย นั่นคือคณะที่เราตั้งความหวังไว้ อย่างไรก็ดี พบว่าผู้เข้าสอบส่วนมากพบกับอุปสรรคสำคัญในการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ ทั้งในเชิงไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การที่จะเข้าใจภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นจะต้องอาศัยหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น ระยะเวลา ความทุ่มเท สภาพแวดล้อม ฯลฯ แต่ด้วยความที่ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบจำนวนหลายวิชา จึงทำให้ความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอาจลดลงตามลำดับ ดังนั้น หนังสือคู่มือเล่มนี้ จะช่วย “อุดช่องว่าง” ของอุปสรรคเหล่านี้ รวมถึง “ติดอาวุธ” ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบให้ “พร้อม” ต่อการเข้าสอบ ด้วยจุดเด่นสำคัญ ได้แก่ – สรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมถึง “แก่นแท้” ของเทคนิคในข้อสอบแต่ละส่วน – การเขียนเนื้อหาและคำอธิบายคำตอบจากมุมมองของ “ผู้เข้าสอบ” เป็นหลัก โดยจินตนาการว่า เมื่อคณะผู้เขียนต้องเจอข้อสอบดังเช่นแบบฝึกหัดในเล่ม จะต้องใช้เทคนิคอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัด – ระดับความยาก-ง่ายของแบบฝึกหัดที่ “เหมาะสม” และใกล้เคียงกับข้อสอบจริง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-403-041-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 217 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.22 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : English

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Freemind Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup