0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 136.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "กฎหมายพาณิชย์ (รหัสวิชา 20001-10005)" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ในงานเขียนแบบโครงสร้างอาคาร มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาทั้งหมดมี 12 บทเรียน ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น คำสั่งช่วยในการเขียนแบบ คำสั่งแก้ไขและปรับแต่ง คำสั่งการเขียนตัวอักษร การกำหนดขนาด และการสร้างตาราง มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแปลนรากฐาน การเขียนแปลนโครงสร้างเสา คานและพื้น การเขียนแปลนโครงสร้างหลังคา การเขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเขียนโครงถัก การเขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบโครงสร้าง และการพิมพ์งานเขียนแบบ โดยมีสรุปการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

ISBN : 9786160837694

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 434 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 37.05 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17