0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

สรุปหลักไวยากรณ์ / คำศัพท์ / ตัวอย่างประโยค และบทสนทนา แบบเข้าใจง่าย แบบทดสอบท้ายบท และ แบบฝึกหัด Reading / Speaking แนวข้อสอบ NT และ ONET พร้อมเฉลยแยกสอดในเล่ม แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) (164 หน้า) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 พร้อมเฉลยละเอียดแยกเล่ม ทบทวนบทเรียนครบทั้งเนื้อหา Grammar / Reading / Speaking ครอบคลุมตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ กับแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ NT และแนวข้อสอบ ONET เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเลื่อนชั้น หรือสอบเข้าในลำดับต่อไป ครูอาจารย์และผู้สนใจสามารถนำแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ ไปปรับใช้เป็นนวัตกรรมการสอนได้ #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #เก่งอังกฤษ #แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

ISBN : 8858716703522

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 190 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.70 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup