1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

บทนำ เป็นหนังสือคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัด "อุตรดดิตถ์ (UTTARADIT)" ที่รวบรวมรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ที่คุณยังไม่เคยไป ในวิถีชุมชนพื้นบ้าน และวัฒนธรรม สามารถเข้าไปสัมผัสการท่องเที่ยววิถีไทยในหนังสือ 5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต ได้แล้ววันนี้ คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ "เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก" คำนำ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นเพิ่มขึ้น และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิถีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของชุมชนคนในท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งด้วย นอกจากนี้หากมองในด้านของการตลาดแล้ว ปรากฎว่า ตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนยังเป็นกลุ่มเฉพาะและบ่อยครั้งคำว่า "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" หรือ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์" หรือ "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" และการเรียกชื่ออื่นในลักษณะคล้ายกัน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเพียงสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ของการท่องเที่ยว แต่ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ประเพณีของคนในท้องถิ่น ดังนั้น นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว งานวัฒนธรรมประเพณี และเทศกาลต่างๆ ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน และสังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งแต่ละชุมชนและท่องถิ่นสั่งสมมานาน ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ จนกลายเป็น "อัตลักษณ์" ของชุมชน ก่อให้เกิดเป็นเทศกาลงานประเพณี ที่มีความหลากหลาย มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจต้องการสัมผัส และเรียนรู้ถึงความเชื่อ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น คณะทำงานจึงทำการบันทึกภาพถ่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขไทย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ เป็นแนวทางวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศกาล งานวัฒนธรรมประเพณีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำหนังสือภาพถ่ายและข้อมูลคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดดิตถ์ เล่มนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้เปิดอ่านทุกท่านนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-192-1685-6 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง แฟนเพจ ได้ที่ www.facebook.com/5Jungwat/

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 214 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 62.11 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pattarawanstgmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup