0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู เล่มนี้ เรียบเรียงจากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เหมาะสําหรับเป็นหนังสือเตรียมสอบเข้ารับราชการ เป็นครูผู้ช่วยทุกสาขาวิชา เนื้อหาและแนวข้อสอบจะถูกแบ่งจากกันอย่างชัดเจน เพราะจากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่าการอ่านหนังสือสอบภาคความรู้ความสามารถวิชาการศึกษา (ภาค ข) เนื้อหาที่อ่านต้องเรียงลําดับและมีความสอดคล้องเป็นเรื่องๆ เพราะจะทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและนําไปใช้ในสนามสอบได้ง่ายขึ้น เนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลอัพเดทให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุดจึงรับประกันได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน นําข้อมูลไปใช้ได้อย่างแน่นอน เพราะในอดีตหลายครั้งที่ผู้เขียนหยิบหนังสือตําราขึ้นมาอ่านแล้วมีเนื้อหาที่ย่อสั้นกระชับในตอนต้น ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจเนื้อหาครบทุกส่วน ผู้เขียนจึงนําปัญหาที่พบเหล่านั้นมาแก้ปัญหาด้วยการรวบรวม เรียบเรียง ให้ครบเป็นประเด็นสําคัญ ดังนั้นจึงหวังว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างคุ้มค่า ชาญวิทย์ ศรีอุดม ค.บ. สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู ปรัชญาการศึกษา สาขาของปรัชญา ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข. วิชาการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข นี้ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ในการสอนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยมานาน เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้ศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาหลักๆประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการสอนวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จิตวิทยาและการแนะแนว, การพัฒนาผู้เรียน, การบริหารจัดการชั้นเรียน, การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 173 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.29 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup