0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนต้องการที่จะถ่ายทอดธรรมะที่ดูยากในสายตาของคนทั่วไป ให้ออกมาในรูปแบบที่คนทั่วไป โดยเฉพาะเด็กๆจะสามารถเข้าใจกันได้ โดยผู้เขียนได้ใช้รูปแบบของการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วๆไปที่อาจจะเกิดมีปัญหาต่างๆขึ้นมาในชีวิตประจำวัน แต่ไม่ทราบว่าจะต้องจัดการกับปัญหาที่มีนั้นให้ถูกวิธีคือเป็นไปในแนวทางธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้อย่างไร จึงได้ไปปรึกษากับคุณตาท่านหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งมีความรู้ทางธรรมเป็นอย่างดีและท่านสามารถที่จะนำคำสอนของพระพุทธองค์ท่านที่ได้ทรงตรัสสอนเอาไว้มาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่คนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เพื่อเป็นการทำให้ผู้อ่านเกิดความคุ้นเคยและมั่นใจกับคำศัพท์ทางธรรมต่างๆว่ามีอยู่และส่งผลจริง เช่น กฎแห่งกรรม สวรรค์นรก ศีล สมาธิ อนิจจัง ฯลฯ ผู้เขียนจึงได้สอดใส่ศัพท์ทางธรรมเหล่านี้ พร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์เหล่านี้ไว้ในเนื้อเรื่องทั้งหลายนี้ด้วย และทั้งหมดนี้จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจในธรรมะที่มีประโยชน์สูงสุดนี้ เพื่อที่ท่านผู้อ่านโดยเฉพาะเด็กๆทั้งหลายจะได้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาทางธรรม จนสามารถน้อมนำเอาสิ่งอันทรงคุณค่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันกันได้อย่างแท้จริง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 162 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.35 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Patidja.555

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup