0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 399.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอความรู้และวิธีการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ โดยผู้เขียนได้สอดแทรกแนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงและนำไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 14 บท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาโครงการจัดสรร (บทที่ 1) และแนวคิดและขั้นตอนการทำการพัฒนาโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนถึงการส่งมอบโครงการให้กับนิติบุคคลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ การริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (บทที่ 2) การจัดหาที่ดิน (บทที่ 3) การออกแบบวางผังจัดสรร (บทที่ 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (บทที่ 5) การจัดทำงบประมาณโครงการ (บทที่ 6) การกำหนดราคาขาย (บทที่ 7) การติดต่อประสานงานราชการ (บทที่ 8) การจัดซื้อจัดจ้าง (บทที่ 9) การก่อสร้าง (บทที่ 10) การตลาด (บทที่ 11) การขาย (บทที่ 12) การบริการหลังการขาย (บทที่ 13) และการบริหารทรัพย์สินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (บทที่ 14)

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 223 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 51.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17