13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 60.00 ฿

เกี่ยวกับ

"กว่าที่ชนชาติใดจะรวมตัวกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นประเทศที่มีอาณาเขต ดินแดน และอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนเองโดยสมบูรณ์ได้นั้น บรรพชนของแต่ละชนชาติล้วนต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างเหนื่อยยากตรากตรำเหลือคณานับ ทั้งการรวมชาติ สร้างชาติ กู้ชาติ รักษาชาติ และพัฒนาชาติ โดยมีผู้นำชาติและประชาชนเป็นกำลังสำคัญ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บนเส้นทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ผู้นำชาติคือสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามและประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน ได้ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนี้นับเนื่องยาวนานกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว และเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าด้วยพระปรีชาสามารถและความเป็น “ธรรมราชา” ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทำให้ยังมีชื่อ “ประเทศไทย” ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกอย่างสง่างามตราบจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม ๗ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งแผ่นดินสุโขทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งแผ่นดินธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช แห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นับเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ไทยที่ปวงชนรู้จักมากที่สุด เพราะพระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชและการรวบรวมแผ่นดินที่แตกกระจัดกระจายให้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นชาติทั้งด้านความมั่นคง การต่างประเทศ การทำนุบำรุงพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้กับชาติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนรุ่นหลัง "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-376-022-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 147 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 49.33 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup