0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

"การปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่กําหนดให้ปฏิบัติ ซึ่งงานสอบบัญชีมีกระบวนการ ขั้นตอนตามหลักการทางวิชาชีพ จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่พร้อมให้ตรวจสอบ งบการเงินตามเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินวิเคราะห์รายการค้า มีเหตุการณ์ เอกสารประกอบต้องมีการอนุมัติเกี่ยวข้องกับกิจการ จึงจะบันทึกรายการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้บันทึกบัญชีตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนดให้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายการที่ปรากฏในงบการเงินถูกต้องสะดวกและใช้เวลาน้อยในการทํางาน "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-302-219-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 136 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.05 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup