0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

ศรัทธาของศาสนาหลัก ศาสดาแห่งศาสนาทั่วโลก ที่ผู้คนศรัทธา หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นด้วยการสำรวจแนวคิดเรื่องศาสนาและความสำคัญของศาสนาในโลกโดยอภิปรายว่าศาสนามีการพัฒนาและปรับตัวอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ โดยจะเจาะลึกถึงศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก โดยจัดหมวดหมู่เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างของพวกเขา หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอกรณีศึกษาที่เน้นบทบาทของศาสนาในฐานะที่เป็นพลังชี้นำในชีวิตของผู้คนกรณีศึกษาเหล่านี้จะแสดงตัวอย่างในชีวิตจริงของบุคคลที่ค้นพบการปลอบใจ การสนับสนุนทางศีลธรรม และความรู้สึกมีเป้าหมายผ่านความเชื่อทางศาสนา จุดมุ่งหมายคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าโดยไม่คำนึงถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ละศาสนาส่งเสริมความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความสำคัญของการทำความดี แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบริบททางประวัติ ศาสตร์ของแต่ละศาสนาแต่ก็ไม่ได้เจาะลึกถึงแนวปฏิบัติและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเหล่านั้นมากนัก แต่จะให้ข้อมูลสรุปโดยย่อเกี่ยวกับหลักธรรมและความเชื่อที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละศรัทธา นอก จากนี้จะมีส่วนที่อุทิศให้กับการสำรวจชีวิตและเรื่องราวของผู้ก่อตั้งหรือบุคคลสำคัญของแต่ละศาสนา โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิหลังและสถานการณ์โดยรอบการก่อตั้งศาสนาของพวกเขา วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือการสร้างแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้และเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน เนื้อหาจะถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ที่ซับซ้อน จุดมุ่ง หมายคือการให้ภาพรวมที่ครอบคลุมแต่กระชับของแต่ละศาสนาช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการสำคัญและเข้าใจความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญที่ยั่งยืนของศาสนาในสังคมมนุษย์ โดยแสดงบทบาทของศาสนาในฐานะที่เป็นพลังชี้นำและเป็นแหล่งกำลังใจทางศีลธรรมและการปลอบโยนสำหรับบุคคลในชีวิต ประจำวันด้วยการเน้นย้ำถึงความเหมือนกันระหว่างศาสนาและการมุ่งเน้นร่วมกันในเรื่องความเมตตาและการทำความดีหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมความอดทนในหมู่ผู้อ่าน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 330 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.49 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ JACK PK

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup