0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 190.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 199.00 บาท

กด *410519944940020

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือ "รวมกฎหมายปกครอง" พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่สุด 2562 โดยทุก พ.ร.บ. ขีดเส้นใต้เน้นใจความสำคัญ สารบัญ 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ปรับปรุงใหม่สุด + พร้อมด้วยระเบียบฯ ประกาศ ที่สำคัญ 3.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แก้ไขล่าสุด 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ + พร้อมแผนผังการดำเนินการ, พ.ร.ฎ., ระเบียบ, ประกาศ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ + กฎกระทรวง 6 ฉบับ 6. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่สำคัญ

รายละเอียด

ISBN : 9786163251350

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 240 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 39.25 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว