0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเลี้ยงโค เนื้อตามหลักวิชาการในปัจจุบัน เนื้อหาในตา ราได้ลา ดับความสา คัญขอ ง เรื่องดังนี้ การพัฒนาและการผลิตโคเนื้อในประเทศไทย พันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ ระบบทางเดินอาหารและการย่อยโภชนะอาหารโคเนื้อเบื้องต้น อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ การจัดการพืชอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคเนื้อ ความต้องการโภชนะและการ ประกอบสูตรอาหารโคเนื้อเบื้องต้น การจัดการปฏิบัติงานฟาร์มและโรงเรือนโคเนื้อ ระบบสืบพันธุ์ และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์โคเนื้อ คุณภาพเนื้อและการตลาดโคเนื้อ โรคและการป้ องกันโรค ในฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าตา ราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพการเลี้ยงโค เนื้อ ในอนาคตต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 947-7434-23-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 643 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 94.52 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup