0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นตำราเรียนของหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท เอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งผู้บริหารในองค์กรอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สารบัญ บทที 1 บทนำเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บทที่ 2 แหล่งอิทธิพล อำนาจ และภาวะผู้นำ บทที่ 3 คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำ บทที่ 5 ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ บทที่ 6 ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบดั้งเดิมกับทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ บทที่ 7 ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 213 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup