0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 480.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรื่อง "Efficacy of Maintenance : สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา" มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการทำงานบำรุงรักษา ให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพและความเข้มแข็งในเชิงการบริหารงานบำรุงรักษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างผลผลิตให้มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นไปที่เทคนิคหรือวิธีการลงมือทำงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่จะเน้นให้เข้าใจหลักการจัดระบบงาน และจัดการให้กิจกรรมต่างๆ ของงานบำรุงรักษาและหน่วยงานข้างเคียงเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำเสนอข้อแนะนำไปปฏิบัติ และข้อสรุปที่ครอบคลุมวิธีปฏิบัติของระบบบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนาระดับสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 360 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 37.71 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว