1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

สถาปัตยกรรมของพระอารามหลวงในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัดที่ราษฎรร่วมกันสร้าง แล้วขอพระราชทานให้พระเจ้าแผ่นดินทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงนั้นไม่ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากช่างในท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว หากแต่ได้รับอิทธิพลจากบริบทรอบข้าง ทั้งเรื่องการอพยพของช่างผู้สร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่มาจากประเทศรอบข้าง อาทิ ช่างสายสกุลญวน ช่างสายสกุลลาว รวมไปถึงอิทธิพลทางสังคมและการเมืองในประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง จนทำให้สถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2513 – 2552

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 40.93 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup