0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 395.00 บาท

กด *410539559320004

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

ชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านบูรณาการ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้วิจัย นายสมชาย โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558 บทคัดย่อ การดำเนินการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านบูรณาการ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5โรงเรียนที่รับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม โรงเรียนบ้านกุดธาตุโรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนบ้านหว้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง และโรงเรียนชุมชนหนองเรือ การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมิน เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียนตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 204 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 37.35 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมชาย โพธิ์ศรี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว