0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 175.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 - 1001 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกาา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับงานอาชีพ มาตรฐานอาชีพ หลักกการปฏิบัติตนในงานอาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ องค์กรและการจัดการองค์กร หลักการบริหารงานคุณภาพ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น พร้อมด้วยใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้

รายละเอียด

ISBN : 9786160820061

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 281 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 43.33 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว