0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ประพันธ์โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) ต้นสกุล อาจารยางกูร เป็นเรื่องเล่านิทานชาดก แสดงคติธรรมในการดำเนินชีวิต การประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ และเป็นแบบอย่างแก่ชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนในกรุงรัตนโกสินทร์สมัย รัชกาลที่ ๕

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 106 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 39.42 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup