0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีที่ดิน เล่ม 3 : ขาย เช่า ฉ้อโกง (ต่อจากเล่ม 2) ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับที่ดิน สารบัญ 219 . สิทธิตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 220 . กรรมสิทธิ์ตามส่วนที่ตนมีชื่อ 221 . เจ้าของที่ละทิ้งให้ผู้อื่นปกครองทางปรปักษ์ 10 ปี 222 . ชำระหนี้โดยสัญญาโอนที่ดินยกให้ 223 . ภรรยาขายที่ดิน สามีฟ้องเพิกถอน 224 . สืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 225 . แก้ทะเบียนที่ดินและตึกแล้วกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ 226 . สัญญาเช่าไม่ได้ทำเป็นหนังสือ 227 . ยึดทรัพย์เพื่อขาย ขอเฉลี่ยทรัพย์ 228 . บิดาใช้อำนาจนำที่ดินของบุตรไปจำนอง 229 . ต่อสู้กรรมสิทธิ์บุกรุก 230 . เจ้าของที่ดินหลายคนมีชื่อในโฉนดร่วมกัน สืบพยานที่ดิน 231 . โอนที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 232 . ฟ้องขอให้ทำลายสัญญา 233 . ปลูกเรือนในที่ชายตลิ่งหน้าที่ดินผู้อื่น 234 . สัญญาซื้อที่เป็นแปลงแต่บังคับต้องแบ่งแยก 235 . ฐานทำลายหนังสือสำคัญ 236 . อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องบุกรุกที่หลวง 237 . สิทธิครอบครองที่รกร้างว่างเปล่า 238 . สัญญากู้โดยมอบโฉนด ลวงโฉนดนี้ 239 . สิทธิครอบครองแทนผู้อื่น 240 . อาศัยที่ผู้อื่นปลูกสร้างฟ้องเมื่อใดก็ได้ 241 . บุตรนำรังวัดที่ดินของมารดา 242 . มิซซังโรมันคาธอลิกมีอำนาจถือที่ดิน 243 . ผู้รับพินัยกรรมหาได้กรรมสิทธิ์ไม่ กรรมสิทธิ์ปกครองปรปักษ์ 244 . สิทธิขาดผู้ซื้อที่ดินมือเปล่าโดยมิได้ทำหนังสือ 245 . ฟ้องเรียกคืนมรดกต้องไม่เกินหนึ่งปี 246 . บุริมสิทธิ์เหนือสิทธิของเจ้าหนี้ 247 . ทางภาระจำยอม 248 . เรือนซึ่งปลูกติดอยู่กับที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ 249 . โฉนดที่ดินเป็นทรัพย์ที่อาจมีการลักและรับของโจรได้ 250 . ข้อตกลงไม่มีหนังสือสัญญาใช้ไม่ได้ 251 . ยกคำร้องอ้างใช้สิทธิครอบครอง 252 . ตัดไม้หวงห้ามในที่ดินมือเปล่า 253 . เบี้ยค่านายหน้าขายที่ดิน 254 . แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 255 . คำให้การประเด็น ผิดสัญญาเช่าที่ดิน 256 . สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 257 . เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 258 . ยึดถือที่ดินของรัฐ และแผ้วถามป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 259 . ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ตรงหน้าที่ดินของโจทก์ 260 . แผ้วถางทำลายป่าโดยไม่มีอำนาจ 261 . นำยึดที่ ซื้อโดยไม่ได้จดทะเบียน 262 . อำนาจดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 263 . เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำสั่งศาล 264 . ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดินของโจทก์ไม่เว้น 50 เซนติเมตร 265 . คัดค้านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 266 . ทำสัญญาเอาที่ของผู้อื่นมาหลอกขาย สืบพยานบุคคลหักล้างเอกสาร 267 . น.ส.3 สินบริคณห์มิใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 268 . ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนบริษัท 269 . โฉนดทับหาดแสนสุข 270 . ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน 271 . กรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินมีโฉนด 272 . สิทธิครอบครองสาธารณสมบัติแผ่นดิน 273 . สัญญาร่วมพัมนาที่ดินเพื่อแบ่งขาย 274 . บุกรุกเรียกค่าละเมิด 275 . กำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 276 . ให้ที่ดินโดยไม่จดทะเบียนไม่ผิดฉ้อโกง 277 . หลอกลวงนำชี้ที่ดินอยู่ติดถนน 278 . โฉนดที่ดินออกทับที่ธรณีสงฆ์ของวัด 279 . ปลูกสร้างในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 280 . ผู้ไร้ความสามารถแสดงเจตนาโดยวิปริต 281 . ไต่สวนคำร้องทิ้งฟ้อง 282 . สัญญาก่อตั้งภาระจำยอม 283 . บังคับคืนเอกสาร นส.3ก 284 . ไถ่พูนดินที่สาธารณสมบัติแผ่นดิน 285 . ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขาย 286 . รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 287 . ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของโจทก์ 288 . สัญญาตกลงเช่าซื้อที่ดิน 289 . นำสืบที่มาของที่ดินต่างกับคำร้อง 290 . สัญญานายหน้าขายที่ดิน 291 . สัญญามิได้เป็นสัญญา 292 . นำสืบข้อตกลงจากสัญญาซื้อขาย 293 . ละทิ้งที่ดินพิพาท สละการครอบครอง 294 . บทบัญญัติลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณะ 295 . สภาพแห่งข้อหาบุกรุก 296 . นอกฟ้องนอกประเด็น ข้อที่ไม่ได้กล่าวในศาลชั้นต้น 297 . นำเอาที่พิพาทไปออก น.ส.3ก โอนกรรมสิทธิ์ซื้อขาย 298 . ที่ดินมรดกระหว่างจัดการมรดก ครอบครองปรปักษ์ 299 . สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างห้ามโอน 300 . สัญญาจะซื้อขายที่ไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ 301 . ขอให้กลับคำวินิจฉัยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 302 . ยึดถือครอบครองที่ดินก่อนมีกฎกระทรวง 303 . ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้อง รับฟังพยานหลักฐาน 304 . ขอให้บังคับจำเลยคืนโฉนดที่ดิน ติดตามทรัพย์สิน 305 . จำนองที่ดินมีหนังสือประกันหนี้เงินกู้ 306 . สัญญาปลูกสร้างตึกแถว 307 . ขอให้เพิกถอนพินัยกรรม ฟ้องซ้ำ 308 . โต้แย้งสิทธิในที่ดินพิพาท ที่ราชพัสดุ 309 . ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ อำนาจฟ้อง 310 . ผิดสัญญาเช่าที่ดิน เบิกความฟังพยานอื่นมาก่อน 311 . ให้ล้มละลายด้วยหนี้เงินกู้มีที่ดินจำนอง เจ้าหนี้มีประกัน 312 . สัญญาต่างตอบแทน เบี้ยปรับ เลิกสัญญา 313 . ขอให้สั่งยกเลิกการล้มละลาย 314 . ขายที่ดินรบกวนการครอบครอง คู่ความ 315 . ผิดสัญญาริบมัดจำ 316 . แบ่งที่ดินมีโฉนดประมูลกันเอง บังคับชำระหนี้ 317 . ทางวิสาสะไม่อาจได้ภาระจำยอม 318 . คัดค้านได้สละการครอบครองที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ห้ามโอน 319 . ต่อเติมอาคารล้ำกำแพงรั้ว ใช้สิทธิไม่สุจริต 320 . แผ้วถางบูรณะทางสาธารณะ 321 . คุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม เช่าที่ดินเพื่อเกษตร 322 . เพิกถอนนิติกรรมโอนที่ดินกลับคืนมาเป็นมรดก ภาษีอากร 323 . เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ สิทธิของเจ้าของรวม 324 . ชำระครบไม่ได้โอน คู่ความ 325 . นัดไต่สวนหนังสือพิมพ์ คดีไม่มีข้อพิพาท 326 . บังคับให้รับเงินและโอนที่ดินให้ เงื่อนเวลา"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 385 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 126.22 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup