0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศหรือส่งเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายถือเป็นการบริโภคเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ จึงได้รับสิทธิ “ยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต” แต่การจะรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้มิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ โดยจะอธิบายถึงผู้มีสิทธิ์และประเภทของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีนี้ได้ ขั้นตอนทั้งก่อนและหลังส่งออกที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ข้อมูลและคำแนะนำในเล่มถือเป็นแนวทางให้ผู้ส่งออกได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตนี้

รายละเอียด

ISBN : 9786163023001

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 41 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.73 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup