1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 899.00 ฿

เกี่ยวกับ

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะกระบวนการ Risk Assessment, Risk Monitor And Risk Evaluation บริษัทคิวเอ็ม เทรนนิ่ง กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าการ รวบรวมคู่มือการใช้ประโยชน์จาก Excel Pivot เพื่อการบริหารความเสี่ยงผ่าน Risk Register ที่สามารถติดตามความก้าวหน้าของรายการความเสี่ยงที่มีในระบบ โดยเนื้อหานี้เหมาะส าหรับผู้ที่ ต้องการใช้ Excel สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรูปแบบรายงานต่างๆ อย่างรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์การบริหารความเสี่ยงอย่างได้ผล แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ด้วย PivotTable และสามารถสร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotChart รวมทั้งการเลือกรูปแบบรายงานที่เหมาะสม เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากมีการสร้างรายงานผ่านเครื่องมือบน Excel ที่ชื่อว่า PivotTable แล้ว เราสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบของตาราง มาจัดในรูป Chart ได้เช่นกัน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 144 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 76.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อาจารย์กบนิศมา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup