0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 160.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือหมิ่นประมาทนี้ได้นำหลักกฎหมายหรือองค์ประกอบ ของบทบัญญัติตาม ป.อาญา ในเรื่องหมิ่นประมาท (มาตรา 326 ถึงมาตรา 333) และดูหมิ่น รวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องมาพิมพ์ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ได้นำ ป.พ.พ. เกี่ยวกับละเมิดเฉพาะแม่บท (มาตรา 420) และมาตรา 423 ที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทใน ป.อาญา มาลงไว้ อีกทั้ง ป.วิ อาญาในมาตรา 40 ถึงมาตรา 51 ที่เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาลงไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า สารบัญ ภาค 1 การดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญา ส่วนที่ 1 ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 (ฐานหมิ่นประมาท) มาตรา 327 (หมิ่นประมาทผู้ตาย) มาตรา 328 (หมิ่นประมาทโดเยโฆษณา) มาตรา 329 (ข้อยกเว้นคามผิด) มาตรา 330 (พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด) มาตรา 331 (แสดงความคิดเห็น ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล) มาตรา 332 (กำหนดให้ศาลมีอำนาจใช้วิธีการพิเศษ) มาตรา 333 (ยอมความได้) หมิ่นประมาทในลักษณะต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (หมิ่นประมาท ดุหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย) มาตรา 133 (หมิ่นประมาท ดุหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย) มาตรา 134 (หมิ่นประมาท ดุหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย) มาตรา 136 (ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน) มาตรา 198 (ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา) มาตรา 393 (ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า) ส่วนที่ 2 ความผิดฐานหมิ่นประมาท หมวด 2 การฟ้องคดีคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีอาญา มาตรา 40 (การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา) มาตรา 41 (การพิจารณาคดีแพ่งจัก...) มาตรา 42 (การรับฟังพยานหลักฐาน) มาตรา 43 (พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา) มาตรา 44 (การเรียกทรัพย์หรือราคาคืน) มาตรา 44/1 (พนักงานอัยการเป็นโจทก์) มาตรา 44/2 (รับคำร้อง) มาตรา 45 (ฟ้องในทางอาญา) มาตรา 46 (การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง) มาตรา 47 (บทบัญญัติแห่งกฎหมาย) มาตรา 48 (ศาลพิพากษาให้คืนทรัพย์สิน) มาตรา 49 (ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน) มาตรา 50 (ศาลสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน) มาตรา 51 (สิทธิผู้เสียหายที่ฟ้องทางแพ่ง) ภาค 2 ดำเนินการทางแพ่ง ลักษณะ 5 ละเมิด มาตรา 420 (จงใจหรือประมาทเลินเล่อ) มาตรา 423 (ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง) มาตรา 438 (ค่าสินไหมทดแทน) มาตรา 442 (ผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) มาตรา 447 (จัดการเพื่อทำให้ชื่อเสียง) มาตรา 448 (อายุความละเมิด) รวม 244 หน้า

รายละเอียด

ISBN : 9789749439852

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 250 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.74 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup