0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ Word Excel Power Point Internet และที่เกี่ยวข้อง รวมแนวข้อสอบ 365 ข้อ เจาะตรง เก็ง หวังผล เต็มๆ บุคคลทั่วไปเมื่อมุ่งมั่นสอบแข่งขันเพื่อจะเข้าดำรงตำแหน่งในระบบรับราชการ ส่วนมากเคยใช้ คอมพิวเตอร์ได้ระดับหนึ่งจากประสบการณ์เดิมในสถานศึกษา ที่ทำงานเดิม และชีวิตประจำวันเป็นต้น ซึ่งจะ เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ จากตัวอย่างข้อสอบเล่มนี้ สำนักพิมพ์สูตรไพศาลมีนโยบายให้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ อ่านได้รับความเข้าใจนำไปสู่ลำดับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel และการใช้อินเตอร์เน็ต ในมิติต่าง ๆ อย่างถูกต้องได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ผู้จัดทำตัวอย่างข้อสอบพยายามลงรายละเอียดตัวเลือก ถูก หรือตัวลวงเท่าที่จำเป็นด้วยคำอธิบายเติมเต็มมุ่งสู่การเชื่อมโยงความเข้าใจเนื้อหาและลำดับการปฏิบัติ บาง ข้ออธิบายศัพท์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นพื้นฐาน เพราะเป็นตัวอย่างข้อสอบมิใช่ข้อสอบเข้าแข่งขันจริง คาดว่าผู้อ่าน จะเข้าใจเนื้อหามั่นใจนำไปสู่การปฏิบัติ และมั่นใจที่จะเลือกตอบในการสอบแข่งขันจริงโดยมิต้องกลับไปอ่านรูป เล่มที่เป็นเนื้อหาทุกประเด็น สำนักพิมพ์และผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้หวังให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบความรู้ที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้ผ่าน เกณฑ์บรรลุวัตถุประสงค์เข้ารับราชการดำรงตำแหน่งที่ผู้สอบทุกคนปรารถนา ถาวร ทิพย์โชติ และทีมงาน สารบัญ 1. แบบทดสอบ Microsoft Word 2. แบบทดสอบ Microsoft Excel 3. แบบทดสอบ Internet 4. แบบทดสอบ Microsoft PowerPoint 5. แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 100 ข้อ - เฉลยแนวข้อสอบ

รายละเอียด

ISBN : 9786164060647

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 129 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.69 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup