0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

ปัญหาสำคัญในการทำงานเพื่อให้องค์การบรรลุถึงเป้าหมาย ที่ได้ตั้งเอาไว้ จำเป็นต้องมีวิธีการและหลักการเพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเกิดความสุขความพึงพอใจและพร้อมที่จะทำงานให้องค์การอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ภายในหนังสือ“ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน (Job Satisfaction and Quality of Work Life)” เล่มนี้ ได้สรุปและอธิบายการทำงานเพื่อให้องค์การบรรลุถึงเป้าหมายความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้ได้เกิดคุณค่าตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 42 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.77 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup