1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

จัดพิมพ์ครั้งแรกในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑ มี ๒ ฉบับ การพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ พิมพ์เฉพาะฉบับของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) ซึ่งมีความแม่นยำที่สุด กล่าวถึงเรื่องราวของล้านช้างตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ขุนลาว การสร้างเมือง การสร้างเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง การรบระหว่างเมืองทั้งสอง พิมพ์แจกในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบปัญญาสมวารที่พระศพ พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าสุวภักตร์วิไลยพรรณ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 54 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 63.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup