0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำรารายวิชา "หลักการจุลชีววิทยาทางอาหาร" เล่มนี้ พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นจากการ ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรา หนังสือ และงานวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากคณาจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายท่าน และประสบการณ์ทำงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเอง เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจุลชีววิทยาทางอาหาร และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ในอนาคต องค์ประกอบของเนื้อหาในตำรารายวิชาหลักการจุลชีววิทยาทางอาหาร มีจำนวน 7 บทประกอบด้วยบทนำพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จุลินทรีย์กับการเสื่อมเสียในอาหาร จุลินทรีย์กับการก่อโรคในอาหารผลของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารต่อเซลล์จุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลผลิตจากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารด้านจุลชีววิทยา

รายละเอียด

ISBN : 978-616-94417-6-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 280 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 135.34 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว