0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่หนึ่ง เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก เพื่อให้เข้าใจหลักการ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก ส่วนที่สอง เป็นการนำความรู้พื้นฐานไปประกอบความเข้าใจและสร้างงานวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับการแปรรูปอาหาร ส่วนที่สาม เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

ISBN : 9786165562720

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 339 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 61.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว