0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

เกี่ยวกับ

"อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ เป็นการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาช่วยวิเคราะห์หาคำตอบในการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการจัดการแหล่งน้ำที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเนื้อหาในตำรานี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือในส่วนที่ 1 เนื้อหาในบทนำจะเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาของวิชาอุทกวิทยา เพื่อให้ผู้อ่านมองภาพความเกี่ยวข้องของในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นมีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างไรกับ การจัดการแหล่งน้ำ เพราะปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ทางผู้สอนพบคือ เมื่อนิสิตหรือนักศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว จะขาดความรู้และความเข้าใจของพื้นฐานในการเชื่อมโยงของกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลทำให้การวิเคราะห์และสังเคราะห์คำตอบที่ได้อาจคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความเสียหายได้ ในส่วนที่ 2 จะเป็นเนื้อหารายละเอียดของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โปรแกรม ArcGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม มาช่วยในการคำนวนแก้ปัญหาของกระบวนการ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการกลุ่มชุดดิน (Soil Group) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used) ความเหมาะสมของแหล่งน้ำ การคำนวณฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ ดัชนีความแห้งแล้ง (Drought index) การหาปริมาณน้ำท่าด้วยวิธี NRCS Curve Number และการประยุกต์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข เป็นต้น ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงขั้นตอนการใช้โปรแกรมอย่างละเอียดพร้อมทั้งการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง"

รายละเอียด

ISBN : 9786165683708

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 251 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 34.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17