0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 159.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ความไม่แน่นอนคาดการณ์ไม่ได้ ดูเหมือนจะเป็นคำสำคัญที่เรามักได้ยินบ่อย ๆ ในการเตรียมตัวเผชิญในศตวรรษที่ 21 วิกฤตและภัยธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงความแปรปรวนผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก็ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นเช่นกัน แนวคิดระบบนิเวศ-สังคม (social-ecological systems: SES) เป็นแนวคิดในการบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่มองว่า ระบบนิเวศธรรมชาติและระบบสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นระบบที่ปรับตัวไปด้วยกัน มีวิวัฒนาการร่วมกันจึงแยกจากกันไม่ได้ กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดการที่เข้าใจความซับซ้อนของระบบนิเวศและระบบสังคม และช่วยให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รายละเอียด

ISBN : 9786164436947

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 253 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.23 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup