0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นหนังสือคู่มือในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับครูมืออาชีพ ในยุคศตวรรษที่ี 21 นำเสนอประกอบแผนภาพกราฟฟิกเข้าใจง่าย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคและวิธีการใการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก จำนวน 30 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) ตัวอย่างแผนภาพ 15 แผนภาพ ตัวอย่างสื่อ 1 ชิ้น ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที รวมทั้งมีแนวทางในการประเมินสภาพจริงการสร้างเกณฑ์รูบริคในการให้คะแนนพร้อมตัวอย่างหลายรูปแบบ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 134 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 35.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ครูชาตรี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup