0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 180.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : Happy Book ราคาปก : 225 บาท ครูบาอาจารย์ท่านสอนผมไว้ในเรื่องแรก และเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเร่งด่วนก็คือ เมื่อเราเกิดวิกฤตในชีวิตเมื่อไรก็ตาม ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใด ขอให้เราจงตั้งสติให้มั่นและนึกถึงพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นอันดับแรกน้อมจิตที่มีเหลืออยู่ทั้งหมดในตอนนั้น เพื่อไปขอพรพระและบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ คุณพระศรีพระรัตนตรัยนี้ มาช่วยคุ้มครองให้เรารอดไปให้ได้ในวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่อันดับที่สอง ให้นึกถึงบารมีของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ กราบไหว้บูชา ไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ล้วนแต่มีเมตตาต่อเราอย่างบริสุทธิ์จริงแท้แน่นอนอันดับที่สาม ให้นึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในชีวิตปัจจุบันของเรา ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามและอันดับสุดท้ายให้นึกถึงคุณงามความดี และบุญกุศลที่เราเคยทำมาทั้งหมดเท่าที่นึกได้ หรือกล่าวโดยรวมก็ได้ เพื่อขอให้บุญกุศลนั้นส่งพลังบุญมาช่วยเราในภาวะที่เราวิกฤตและไร้ทางออกของชีวิตหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้มีเมตตาต่อ โดยได้สอนให้ผมรู้จักในเรื่องของการเชื่อมบุญ และการอโหสิกรรมหรือแก้กรรมแบบตรงช่องทาง ซึ่งอยากจะเรียกว่า เป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีค่าที่สุดมากกว่าการเรียนรู้ในทางใดทั้งสิ้นจากทางโลกเป็นการเรียนรู้ทั้งสองด้าน เรียนรู้ทั้งการทำาบุญเพิ่มบุญบารมีหรือกรรมดี และลดกรรมชั่วที่เคยทำามาหรือแก้กรรมนั่นเอง เพื่อเอามาใช้กับชีวิตที่ยังคงเหลืออยู่ ทำาให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขเป็นอีกครั้งที่ผมขออนุญาตต่อครูบาอาจารย์ที่เคารพของผม และตั้งสัตยาธิษฐานว่า เมื่อผมได้มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขและอยู่ในพลังแห่งบุญ และรู้เท่าทันกรรมแล้ว ผมจะขอนำาวิชาความรู้เหล่านี้ออกมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านและผู้มีพระคุณได้รับรู้ด้วยเพื่อให้นำาความรู้เหล่านี้ไปใช้ เท่าที่บุญของผมจะพาทุกท่านไปพบทางสว่างนี้ได้ ก็เพื่อให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสมหวังในชีวิต และไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในเรื่องของวิบากกรรมอีกต่อไปอยู่ด้วยพลังแห่งบุญ อยู่อย่างมีสติ มีความสุขความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และร่วมกระทำาความดีต่อตนเองและคนรอบข้างต่อไป ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787079

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 209 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup