0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 110.00 ฿

เกี่ยวกับ

ก่อนอื่นผู้เขียนขอเรียนว่า คำอธิบายและเฉลยแบบฝึกหัด เล่มที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีแนวคิดเพื่อใช้เรียนคู่กับหนังสือเรียนอุภัยพากยปริวัตน์ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 เพราะในเล่มไม่ได้มีอธิบาย เฉลยแบบฝึกหัดไว้ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางการเรียน - การสอน สำหรับผู้ใหม่ในการศึกษาภาษาบาลี ผู้เขียนจึงนำมาอธิบายประกอบเพิ่มเติมอีกที เกี่ยวกับโครงสร้างรูปประโยค คำศัพท์ คำแปล ความนิยมของภาษา โดยตั้งใจแบ่งออกเป็น 2 เล่ม ตามลำดับเนื้อหาในเล่ม จึงหวังให้หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือ แนวทาง ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน ใช้ประกอบการเรียนการสอน ต่อยอดความรู้ด้านภาษาบาลีต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 159 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ webinfo793gmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup