2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 364.00 ฿

เกี่ยวกับ

ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นแขนงวิชาที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจในโครงสร้างและกลไกการทำงานของระบบประสาท ศาสตร์แขนงนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในการศึกษาทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ แต่ปัจจุบันยังมีการนำเอาความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ผนวกเข้ากับศาสตร์มากมายหลายแขนง ตั้งแต่วิศวกรรมศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา ทำให้ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เติบโตและก้าวหน้าเร็วที่สุดในโลกปัจจุบัน ด้วยความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในความก้าวหน้าทางประสาทวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ของศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันนิพนธ์ตำราประสาทวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าและประกอบการเรียนการสอนในสนถานศึกษาและหลักสูตรที่มีการเรียนวิชาทางประสาทวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองเล่ม โดยเล่มที่หนึ่งจะมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างและวิถีประสาทพื้นฐานของระบบประสาท ส่วนเล่มที่สองจะเน้นไปในด้านกลไกทางสรีรวิทยาและการทำงานของระบบประสาทในระดับสูง

รายละเอียด

ISBN : 9786164436299

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 435 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 194.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup