เทคนิคการเขียน eBook บน Microsoft Word เพื่อสร้างรายได้ประจำ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,399.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

สอนโดยนักเขียน eBook ที่มากประสบการณ์มีงานเขียน eBook ในปัจจุบันกว่า 90 เล่ม

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้คุณมีความเป็นมืออาชีพในการเขียน eBook เพื่อจำหน่าย และนำไปสู่การสร้างรายได้ประจำที่มากกว่า passive income จากการขายหนังสือทั่วไป

ถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จ ด้วยความสามารถในตัวคุณเอง คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาคุณให้ไปถึงจุดนั้น

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เนื้อหาชุดนี้เหมาะสำหรับผู้เขียน eBook ที่ต้องการพัฒนา ฝึกฝนทักษะการเขียน eBook ให้ดี ให้เก่ง และเขียนได้เร็วเพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดนำไปสู่การสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook ถ้าให้ดีควรเรียนควบคู่กับหลักสูตร "การสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook" 

 ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
2. ทารเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้งานเขียนของเรา เพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผู้เรียนสามารถเขียน eBook ได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะ รับรอง
4. สามารถทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเขียน eBook โดยใช้ Microsoft Word เช่น การสร้างปก การออกแบบปกโดยมีภาพผู้เขียน
5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ไม่เขียนเรียนรู้มาก่อน เช่น การตรวจหาคำผิดผ่านโปรแกรม การแปลงภาษาเพื่อลงขายใน Amazon
6. ก้าวข้ามจากความเคยชินเดิมๆ ที่เคยพิมพ์งานใน Microsoft Word ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
7. สามารถพัฒนางานเขียนของเราไปสู่ "การสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook"

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่มีการเขียน eBook โดยใช้ Microsoft Word ควรเป็น Version 2013 ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
การเขียน eBook โดยใช้ Microsoft Word

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

นักเขียน eBook ณ ปัจจุบัน 90 เล่ม ที่สามารถสร้างรายได้ประจำจากการเขียนทุกเดือน

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
8:11
eBook แจกฟรี สำหรับผู้เรียน
2:58
บทที่ 1
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
3:44
บทที่ 2
แนะนำเนื้อหาในบทที่ 2
1:51
การตั้งค่า Heading 1
5:03
การตั้งค่า Heading 2
5:20
การตั้งค่า Heading 3
5:19
การตั้งค่า title
6:11
บทที่ 3 การใช้ font ในงานเขียน
การเลือกใช้ font ในการเขียน eBook
5:28
บทที่ 4 การปรับช่องไฟ ในการเขียน
การปรับช่องว่างระหว่างตัวอักษรและระหว่างบรรทัด
6:26
บทที่ 5 การสร้างภาพในการเขียน
แนะนำเนื้อหาการสร้างภาพในงานเขียน
3:43
วิธีการแทรกรูปภาพ
2:48
การจัดการภาพ
5:01
การใส่ภาพลายน้ำ
3:27
การนำภาพจากแหล่งอื่นมาใช้
9:51
การสร้างภาพผู้เขียน
2:44
การตกแต่งภาพและความคมชัด
7:39
บทที่ 6 การแบ่งเนื้อหาแต่ละบท
วิธีการแบ่งเนื้อหาในแต่ละบท
3:47
บทที่ 7 การจัดการสารบัญ
วิธีการจัดการกับสารบัญ
7:48
บทที่ 8 การใส่หมายเลขหน้า
วิธีการใส่หมายเลขหน้า
3:48
บทที่ 9 การแยกหน้าเนื้อหากับสารบัญ
วิธีการแยกหน้าเนื้อหากับสารบัญ
1:51
บทที่ 10 การสร้างหน้าปก eBook
แนะนำเนื้อหา การสร้างหน้าปก eBook
1:08
การสร้างหน้าปกจาก Microsoft Word
5:26
การสร้างภาพหน้าปกจากแหล่งอื่น
9:04
บทที่ 11 การตกแต่งภาพพื้นหลัง
วิธีการตกแต่งภาพพื้นหลัง
6:37
บทที่ 12 การสร้างกรอบให้กับงานเขียน
แนะนำเนื้อหา การสร้างกรอบให้กับงานเขียน
1:34
การสร้างกรอบที่มีลักษณะเป็นเส้น
4:19
การสร้างกรอบที่มีลักษณะเป็นภาพ
4:27
การสร้างกรอบให้ข้อความ
4:51
บทที่ 13 การเขียนอ้างอิง
แนะนำเนื้อหา การเขียนอ้างอิง
1:46
วิธีการเขียนอ้างอิงแบบ footnote
3:51
วิธีการเขียนอ้างอิงแบบ citation
3:28
วิธีการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม
2:54
บทที่ 14 การ Save เป็น file pdf.
วิธีการ Save เป็น file pdf.
3:42
บทที่ 15 แนะนำเทคนิคเพิ่มเติม
แนะนำเทคนิคต่างๆที่เพิ่มเติม
1:15
การ view หนังสือ
2:00
การตรวจสอบการเว้นวรรค หรือบรรทัด
2:40
การตรวจหา และแก้ไขคำผิด
7:59
การแปลงภาษาเพื่อลงขายใน Amazon
6:46
การสร้างสีสันให้กับงานเขียน
2:48
สรุปหัวข้อที่เรียนมาทั้งหมด
หัวข้อทั้งหมดที่เรียนมา
4:11