พลิกหินหาหุ้น ด้วยงบกระแสเงินสด

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,150.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 56 นาที

เน้นวิเคราะห์หุ้น ตั้งสมมติฐานการลงทุนเพื่อเลือกหุ้น และหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด

สอนโดยผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่นลงทุน" กูรูหุ้น FINNOMENA

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สสอนการลงทุนสำหรับนักลงทุนหุ้นที่ลงทุนมาแล้ว 1-2 ปี สอนการดูงบกระแสเงินสดเพื่อเลือหุ้นลงทุน
- บอกแนวคิดการใช้ "กระแสเงินสด" คัดเลือกหุ้นลงทุน
- แนวคิดการประเมินความถูกแพงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด
- สอนการบอกวงจรชีวิตขอธุรกิจด้วยงบกระแสเงินสด
- กรณีศึกษาหุ้นเดินเรือ RCL เมื่อวัฏจักรกลับมาเป็นขาขึ้นจะส่งผลต่อกระแสเงินสดอย่างไร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์หุ้นด้วยกระแสเงินสด
- สามารถการตั้งสมมติฐานการลงทุน
- หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- มือใหม่เริ่มต้นลงทุน
- นักลงทุนหุ้นที่ประสบการณ์ประมาณ 1-3 ปี

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีความรู้มาก็เริ่มต้นได้

ผู้สอน

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)

ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"

หลักสูตรของคอร์สนี้

พลิกหินหาหุ้น ด้วยงบกระแสเงินสด
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:20
แนะนำตัว นายแว่นลงทุน
6:41
พลิกหินหาหุ้น ด้วยงบกระแสเงินสด
14:45
งบกระแสเงินสดคืออะไร บอกวงจรชีวิตของธุรกิจด้วยงบกระแสเงินสดทำอย่างไร
18:48
ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น : กรณีศึกษาหุ้น RCL
14:59