ถอดรหัสหามูลค่าหุ้น

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,150.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 59 นาที

สอนมือใหม่หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ประเมินราคาหุ้น และวิเคราะห์หุ้น

สอนหามูลค่าหุ้นด้วยกรณีตัวอย่าง ให้เห็นภาพชัดเจน

สอนโดยผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่นลงทุน" กูรูหุ้น FINNOMENA

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สสอนการลงทุนสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ประเมินราคาหุ้น วิเคราะห์หุ้นจนได้มูลค่าที่แท้จริงออกมา พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาจริงกับหุ้น COTTO หามูลค่า และปลดล็อกมูลค่าทำอย่างไร ติดตามได้ในคอร์สนี้ ในส่วนต่อมาของคอร์ส จะบอกเล่าการลงทุนหุ้นต้องดูอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การดูงบกำไร ขาดทุน และการติดตามงบกระแสเงินสด โดยยกตัวอย่างหุ้น BLAND มาเป็นตัวอย่างประกอบการสอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์หุ้น การตั้งสมมติฐานการลงทุน และหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- มือใหม่เริ่มต้นลงทุน
- นักลงทุนหุ้นที่ประสบการณ์ประมาณ 1-3 ปี

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้มาก็เริ่มต้นได้


ผู้สอน

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)

ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"

หลักสูตรของคอร์สนี้

ถอดรหัสหามูลค่าหุ้น
ส่วนแรก "ถอดรหัสหามูลค่าหุ้น"
25:02
ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น (1)
15:24
ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น (2)
7:31
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:11
แนะนำตัว นายแว่นลงทุน
6:41
ถอดรหัสอ่านงบการเงิน
ส่วนที่สอง "ถอดรหัส อ่านงบการเงิน"
3:03
บทนำ "ก่อนลงทุนหุ้นต้องดูอะไรบ้าง"
12:45
บทที่ 1 "การอ่าน 56-1 ของบริษัท"
10:05
บทที่ 2 "การประเมินสินทรัพย์ และอ่านงบดุล"
11:58
บทที่ 3 "อ่านงบกำไร ขาดทุน"
13:43
บทที่ 4 "อ่านงบกระแสเงินสด"
12:16