เริ่มธุรกิจส่งออก นำเข้าออนไลน์ แค่คลิกชีวิตก็โกอินเตอร์ได้ง่ายๆ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 47 นาที

เริ่มต้นธุรกิจส่งออกด้วยความมั่นใจ

เข้าใจภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด

สอนโดย สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า) ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

“คอร์สเริ่มธุรกิจส่งออกนำเข้าออนไลน์ แค่คลิกชีวิตก็โกอินเตอร์ได้ง่ายๆ” เป็นคอร์สสำคัญที่ต้องห้ามพลาดที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณโกอินเตอร์ในธุรกิจส่งออกนำเข้าได้มั่นใจอย่างมืออาชีพแม้ไม่มีความรู้มาก่อนเลยก็สามารถเข้าใจการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายและเร็วที่สุด เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแม้อยู่ที่บ้าน แค่คิดชีวิตก็โกอินเตอร์ได้ง่ายๆ
- เริ่มต้นธุรกิจส่งออก นำเข้า แม้ไม่มีความรู้มาก่อนก็สามารถทำได้
- การหาตลาดออนไลน์และการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
- การส่งสินค้าระหว่างประเทศและ Incoterms, การหาบริการชิ้ปปิ้งส่งออก นำเข้า
- การใช้บริการธุรกิจส่งออก นำเข้าผ่านทางธนาคาร
- การใช้บริการ Letter of Credit (L/C) วิธีการอ่านและทำเอกสารให้ถูกต้องตาม L/C
- สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
- สัญญาค้ำประกันและ Standby L/C

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รู้ถึงการเริ่มธุรกิจส่งออก นำเข้าตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งแบบออนไลน์และแบบการใช้บริการผ่านทางธนาคาร ทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายและเร็วที่สุด เพื่อสามารถเริ่มต้นธุรกิจส่งออกนำเข้าได้ทันทีและมั่นใจ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำธุรกิจส่งออก นำเข้า, เจ้าของ, ผู้ประกอบการ SME, Startup, พนักงานบริษัทส่งออก นำเข้า, เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้บริการธุรกิจประเภทนี้ และผู้ที่อยากทำธุรกิจส่งออก นำเข้าอย่างมืออาชีพ
- นักเรียน, นิสิต, นศ.ที่กำลังศึกษาความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศและอยากมีความรู้เพิ่มเติมในชีวิตจริงที่นอกเหนือจากในตำร
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจธุรกิจส่งออก นำเข้าและกำลังมองหาลู่ทางขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านการค้าระหว่างประเทศมาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย 

ผู้สอน

สิริยา จักรแก้ว (พี่ซาร่า)

ผู้ชำนาญการต่างประเทศ (CDCS Specialist) ในบริการธุรกิจส่งออก นำเข้า

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ คอร์สเริ่มธุรกิจส่งออก นำเข้าออนไลน์ แค่คลิกชีวิตก็โกอินเตอร์ได้ง่ายๆ
แนะนำตัวเอง และทำไมต้องเรียนคอร์สนี้
2:55
ใครควรเรียนคอร์สนี้ และคอร์สนี้สอนอะไรบ้าง ?
2:15
ใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาเรียนคอร์สนี้กันดีกว่า
1:31
บทที่ 1 เริ่มต้นธุรกิจส่งออก-นำเข้าออนไลน์ แม้ไม่เคยมีความรู้มาก่อนก็สามารถทำได้ (Start Export-Import/Int’l Trade)
บทที่ 1 เริ่มต้นธุรกิจส่งออก-นำเข้าออนไลน์ แม้ไม่เคยมีความรู้มาก่อนก็สามารถทำได้ (Start Export-Import/Int’l Trade)
3:42
1.1 ทำไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศ ?
5:48
1.2 เริ่มต้นธุรกิจส่งออก นำเข้าต้องทำอย่างไรบ้าง ?
4:01
1.3 คำถามเกี่ยวกับ Paperless, วิธีคำนวณภาษีนำเข้าอย่างง่ายและพิกัดศุลกากร (HS Code)
6:47
บทที่ 2 การหาตลาดออนไลน์ E-Market place
2.1 E-Market place ยอดนิยม : Thai Trade, Alibaba
6:13
2.2 E-Market place : EBAY, AMAZON, LAZADA, ETSY, SHOPEE
9:37
2.3 การทำ DROPSHIP, PRE-ORDER, OEM, LINE@ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสินค้าหรือยังไม่รู้จะขายอะไร
7:39
2.4 E-Market place ตลาดประเทศจีน , Wechat Pay / Alipay
12:08
บทที่ 3 วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ
3.1 วิธีการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ T/T, WESTERN UNION, MoneyGram, TransferWise
13:05
3.2 วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศแบบ CREDIT CARD, Money Space, E-Wallet
8:05
บทที่ 4 วิธีการส่งสินค้าระหว่างประเทศ
4.1 ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post), International Courier Express
4:47
4.2 การหาบริการ Freight Forwarder/ Shipping Company, การคำนวณน้ำหนักส่งสินค้าระหว่างประเทศ
6:01
บทที่ 5 เริ่มต้นธุรกิจส่งออก-นำเข้าผ่านบริการธนาคาร(Trade Services) และการส่งมอบสินค้า (INCOTERMS)
5.1 เริ่มต้นซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและการส่งมอบสินค้า
6:03
5.2 เทอมการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS 2010)
11:20
บทที่ 6 วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ ผ่านบริการธนาคาร
6.1 วิธีการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
5:26
6.2 ขั้นตอนของ Documentary Collection และ Letter of Credit
8:01
บทที่ 7 การอ่านแอลซี (L/C)
7.1 ความหมายและวิธีการอ่าน Letter of Credit (L/C )
17:12
7.2 วิธีการอ่าน L/C (ต่อ)
21:12
บทที่ 8 เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นตามเงื่อนไข L/C และบริการ L/C ประเภทต่างๆ
8.1 เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นตามเงื่อนไขแอลซี (L/C) : Invoice, Packing List/ Weight List, Draft (Bill of Exchange)
20:13
8.2 แบบฟอร์ม B/L, AWB
13:17
8.3 ใบต้นกำเนิดสินค้า, กรมธรรม์ประกันภัย,ใบรับรองต่างๆ และประเภทของแอลซี (L/C)
13:17
บทที่ 9 สินเชื่อการนำเข้า และส่งออก
9.1 Shipping Guarantee, D/O, สินเชื่อด้านการนำเข้า
4:13
9.2 สินเชื่อด้านการส่งออก : Packing Credit, Supply Chain Financing, Purchase / Discounting
5:14
บทที่ 10 สัญญาค้ำประกัน : Bank Guarantee (BG)
10.1 Guarantee และ Standby L/C
3:12
10.2 ประเภทของสัญญาค้ำประกัน (Types of guarantee) และสรุปปิดคอร์ส
4:44