สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 950.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 123 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 15 นาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ที่ใช้เวลาคิด ไม่ถึง 10 วินาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การยกกำลัง 3 และ การถอดรากที่ 3 ที่ใช้เวลาคิด ไม่ถึง 1 นาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การตรวจสอบการบวก ลบ คูณ หาร เลขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเกรดในวิชาคณิตศาสตร์ น้องที่เรียน ระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย

เพิ่มคะแนนในการสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

สอนโดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ ผู้เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office

เกี่ยวกับคอร์สนี้

วิชาเลขหรือคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาพื้นฐานและเป็นหัวใจ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นทุกแขนงวิชา นอกเหนือจากนั้นตัวเลขยังเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเรา นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน หรือจะว่าไปก็คือเกี่ยวข้องนับตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ทว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบ โดยจะอ้างว่าตนเองไม่เก่งวิชาคำนวณบ้าง เรียนแล้วไม่เข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แม้นักเรียนบางคนมีความเข้าใจพอสมควร แต่เวลาทำข้อสอบกลับทำไม่ทัน สู้คนอื่นไม่ได้

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การบวก ลบ คูณและหารแล้ว ในคอร์สนี้เรียกว่า สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ จะเป็นการต่อยอด จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ และข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว เพราะข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือกระทั่งการสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่มักจะบ่นว่าข้อสอบไม่ยาก แต่ทำไม่ทัน

วิธีการไหนที่จะช่วยลดเวลาในการคิด คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร หลายท่านยังสงสัยว่าจะช่วยได้อย่างไร ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วประเมินว่าแต่ละข้อใช้เวลาเท่าไหร่โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข ยกตัวอย่างเช่น

95 ยกกำลัง 2 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 3 วินาที
32451 x 11 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
36 x 24 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 10 วินาที
รากที่ 3 ของ 12167 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
14 ยกกำลัง 3 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 30 วินาที

เป็นตัวอย่างที่หลายท่านอาจจะใช้เวลาเป็น นาที หรือหลายนาที แต่ถ้าเข้าใจวิธีการ และฝึกฝนให้ชำนาญแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งปกติที่ง่าย โดยไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือโชคชะตาใดๆเข้ามาช่วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดคำนวณเลขได้เร็วขึ้น
- นำมาใช้ในการเรียน การสอบในโรงเรียน หรือสอบเข้า แม้แต่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่ต้องการทำเกรด และใช้เป็นเครื่องมือในการทำคะแนนสอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย
- ผู้ที่ต้องการสอบคณิตศาสตร์ใน SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
- ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ที่ต้องการติวให้ลูกศิษย์หรือลูกหลาน เพื่อช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรมีพื้นฐานการ บวก ลบ คูณ หาร มาบ้างจะทำให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
23:17
บทนำ
1:14
สารบัญ
4:15
เคล็ดลับทำให้เก่งเลข
2:42
ชุดเรียนรู้ สอนลูกให้เก่งเลข
2:43
บทที่ 1 การบวก
บทที่ 1 การบวกเลขอย่างรวดเร็ว
1:24
1.1 การบวกเลข 1 หลักอย่างรวดเร็ว
3:37
1.2 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 1)
3:28
1.3 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 2)
1:48
1.4 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 3)
1:57
1.5 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 4)
2:52
1.6 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 5)
3:27
1.7 การบวกเลข 3 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 1)
3:29
1.8 การบวกเลข 3 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 2)
3:05
1.9 การตรวจสอบการบวก (ตัวอย่างที่ 1)
4:02
1.10 การตรวจสอบการบวก (ตัวอย่างที่ 2)
3:04
บทที่ 2 การลบ
บทที่ 2 การลบเลขอย่างรวดเร็ว
1:40
2.1 รู้จักกับ จำนวนทบ
3:10
2.2 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 1)
3:36
2.3 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 2)
2:24
2.4 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 3)
2:49
2.5 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 4)
2:19
2.6 การลบเลขโดยไม่ขอยืม
1:34
2.7 การลบเลขโดยไม่ขอยืม (ตัวอย่างที่ 1)
3:58
2.8 การลบเลขโดยไม่ขอยืม (ตัวอย่างที่ 2)
3:16
2.9 การตรวจสอบการลบ (ตัวอย่างที่ 1)
2:20
2.10 การตรวจสอบการลบ (ตัวอย่างที่ 2)
3:38
บทที่ 3 การคูณ
บทที่ 3 การคูณเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว
2:52
3.1 การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 1)
1:12
3.2 การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 2)
1:34
3.3 การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 3)
2:41
3.4 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 1)
3:00
3.5 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 2)
2:01
3.6 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 3)
2:36
3.7 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 4)
3:20
3.8 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 1)
3:46
3.9 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 2)
4:32
3.10 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 3)
2:34
3.11 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 4)
2:43
3.12 การคูณเลข 21 ถึง 29 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 20
4:54
3.13 การคูณเลข 2 หลัก
2:44
3.14 การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
1:45
3.15 การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
1:39
3.16 การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 3)
2:22
3.17 การคูณเลข 2 หลัก โดยกำลังสองสมบูรณ์
6:05
3.18 การคูณเลข 2 หลัก โดยกำลังสองสมบูรณ์ (ตัวอย่าง)
5:00
บทที่ 4 การคูณ (2)
บทที่ 4 การคูณเลขมากกว่า 2 หลัก
1:32
4.1 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 1)
4:06
4.2 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 2)
3:14
4.3 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 3)
4:57
4.4 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 4)
3:19
4.5 การคูณเลข 3 หลัก
1:28
4.6 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
2:37
4.7 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
3:28
4.8 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
2:07
4.9 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
2:07
4.10 การคูณเลข 1001 ถึง 1200 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 1000
3:48
4.11 การคูณเลข 4 หลัก
1:52
4.12 การคูณเลข 4 หลัก (ตัวอย่าง)
3:51
4.13 การตรวจสอบการคูณ (ตัวอย่างที่ 1)
3:18
4.14 การตรวจสอบการคูณ (ตัวอย่างที่ 2)
2:07
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
บทที่ 5 การหาค่ากำลังสอง
1:52
5.1 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 1)
4:11
5.2 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 2)
2:20
5.3 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 3)
4:16
5.4 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 4)
2:36
5.5 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 5)
2:31
5.6 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 6)
4:06
5.7 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 1)
2:04
5.8 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 2)
1:38
5.9 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 3)
1:11
5.10 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 4)
1:27
5.11 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 5)
3:07
บทที่ 6 การหาร
บทที่ 6 การหารเลขอย่างรวดเร็ว
0:51
6.1 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
3:42
6.2 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1 ต่อ)
4:30
6.3 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
4:46
6.4 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 3)
5:06
6.5 การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
3:49
6.6 การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
3:48
6.7 การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 3)
4:17
6.8 การตรวจสอบการหาร (ตัวอย่างที่ 1)
2:26
6.9 การตรวจสอบการหาร (ตัวอย่างที่ 2)
1:44
บทที่ 7 ร้อยละ รากที่สาม และค่ากำลังสาม
บทที่ 7 การคำนวณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้
1:52
7.1 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 1)
3:58
7.2 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 2)
2:56
7.3 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 3)
1:16
7.4 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 4)
1:59
7.5 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 5)
2:25
7.6 การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างที่ 1)
2:22
7.7 การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างที่ 2)
2:57
7.8 การหารากที่ 3 ของเลข 1-100
5:23
7.9 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 1)
3:24
7.10 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 2)
1:35
7.11 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 3)
1:19
7.12 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 4)
1:31
7.13 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 1)
5:23
7.14 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 2)
3:23
7.15 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 3)
2:46
7.16 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 4)
5:28
7.17 สูตรการหาเลขยกกำลังจากสามเหลี่ยมปาสคาล
5:00
บทที่ 8 ตรวจสอบการหาร
บทที่ 8 การตรวจสอบการหารลงตัว
2:02
8.1 การตรวจสอบการหารด้วย 2 ลงตัว
1:25
8.2 การตรวจสอบการหารด้วย 3 ลงตัว
2:51
8.3 การตรวจสอบการหารด้วย 4 ลงตัว
1:52
8.4 การตรวจสอบการหารด้วย 5 ลงตัว
0:50
8.5 การตรวจสอบการหารด้วย 6 ลงตัว
2:46
8.6 การตรวจสอบการหารด้วย 7 ลงตัว
3:36
8.7 การตรวจสอบการหารด้วย 8 ลงตัว
2:49
8.8 การตรวจสอบการหารด้วย 9 ลงตัว
1:50
8.9 การตรวจสอบการหารด้วย 10 ลงตัว
0:39
8.10 การตรวจสอบการหารด้วย 11 ลงตัว
3:41
8.11 การตรวจสอบการหารด้วย 12 ลงตัว
3:01
8.12 การตรวจสอบการหารด้วย 13 ลงตัว
2:02
8.13 การตรวจสอบการหารด้วย 14 ลงตัว
2:10
8.14 การตรวจสอบการหารด้วย 15 ลงตัว
2:23
8.15 การตรวจสอบการหารด้วย 16 ลงตัว
4:28
8.16 การตรวจสอบการหารด้วย 17 ลงตัว
1:28
8.17 การตรวจสอบการหารด้วย 18 ลงตัว
1:53
8.18 การตรวจสอบการหารด้วย 19 ลงตัว
1:39
8.19 การตรวจสอบการหารด้วย 20 ลงตัว
1:53
8.20 การตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
6:27
8.21 บทสรุป
4:29