ใช้ Git, Sourcetree และ Bitbucket อย่างมืออาชีพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,700.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 31 นาที

เข้าใจหลักการสำคัญของ Git, Sourcetree และ Bitbucket

รู้และเข้าใจ Git เพื่อไปเป็นคุณสมบัติในการสมัครงาน

สอนโดย วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย Wordpress Developer และ Programmer ประสบการณ์มากกว่า 14 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้จะว่าด้วยเรื่องการใช้งาน Git, Sourcetree และ Bitbucket สอนทั้งคำสั่งที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน การบริหารโปรเจ็ก เช่นการแตก branch การรวม branch เป็นต้น และสอนการใช้งานเครื่องมือที่ Bitbucket ให้มา

เมื่อเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะสามารถ...
- เข้าใจหลักการสำคัญของ Git
- ใช้งาน Git ร่วมกับ Bitbucket เป็น
- สามารถใช้ Git ร่วมกับการเขียนโปรแกรมในชีวิตประจำวันเป็น
- รู้และเข้าใจ Git เพื่อไปเป็นคุณสมบัติในการสมัครงาน
- เข้าใจคำสั่งต่างๆของ Git เช่น clone, commit, push, pull, checkout, cherry pick, แตก branch, merge branch เป็นต้น
- เข้าใจเครื่องมือต่างๆที่ Bitbucket มีให้ใช้งาน เช่น issues, wiki, ssh เป็นต้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักศึกษาแผนกวิทยาการคอมพิวเตอร์
- จูเนียร์โปรแกรมเมอร์
- โปรแกรมเมอร์ผู้สนใจการใช้งาน Git, Sourcetree และ Bitbucket

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม

ผู้สอน

วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย

Wordpress Developer และ Programmer ประสบการณ์มากกว่า 14 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สและผู้สอน
1:36
แนะนำ Git
7:06
ประโยชน์ของ Git
14:07
ประวัติของ Git
6:43
บทที่ 1 เตรียมความพร้อม
1.1 เตรียมความพร้อม
1:11
1.2 สมัคร Bitbucket
4:13
1.3 สำรวจ Bitbucket
2:24
1.4 ติดตั้ง Sourcetree
4:09
1.5 สำรวจ Sourcetree
4:11
บทที่ 2 ใช้งาน Git
2.1 การสร้าง Repository
3:38
2.2 การแก้ไข Repository
1:09
2.3 การลบ Repository
1:24
2.4 การ Cloning โปรเจ็ก
2:38
2.5 การ Commit และ Push โค้ด
6:08
2.6 การใช้งาน Git ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต
2:15
2.7 หลักการ Commit โค้ดที่ดี
5:54
2.8 การข้ามไฟล์ที่ไม่ต้องการ
2:14
2.9 การทำ Reverse Commit
1:22
2.10 การกู้คืนโค้ดที่ลบไปแล้ว
1:40
2.11 การ Commit โฟลเดอร์เปล่าด้วย .gitkeep
2:27
2.12 การทำ Tag
1:42
2.13 การ Pull โค้ด
7:39
2.14 ความต่างระหว่าง Pull กับ Fetch
1:10
2.15 การแตก Branch
7:38
2.16 Git Workflow
9:35
2.17 การรวม Branch
1:37
2.18 Cherry pick
2:03
2.19 การแก้โค้ด Conflict
3:32
2.20 การ Stash โค้ด
6:09
2.21 การ Export โค้ดเพื่อเอาขึ้นโปรดักชั่น
7:25
บทที่ 3 Bitbucket ขั้นสูง
3.1 SSH ทางเลือกในการล้อกอินที่ปลอดภัยกว่า
8:11
3.2 การ Cloning โค้ดแบบ SSH
2:30
3.3 การเพิ่มผู้ร่วมทีม
2:35
3.4 สร้างคู่มือการใช้งานด้วย Wiki
3:27
3.5 สร้าง Task ด้วย Issue Board
3:42
3.6 บริหารทีมด้วย Trello Board
3:57
3.7 การเปลี่ยนเจ้าของ Repository
2:34