ทำให้งานเป็นเรื่องง่าย ด้วย Excel ออนไลน์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 0 นาที

สอนพื้นฐานการใช้งาน Excel ผ่าน Google Drive และสามารถแก้ไข ใช้งาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปูพิ้นฐานการอ่านเซลล์ การเขียนสูตร การเชื่อมสูตร

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์ส "ทำให้งานเป็นเรื่องง่าย ด้วย Excel ออนไลน์" เป็นการสอนพื้นฐานการใช้งาน Excel ผ่าน Google Drive และสามารถแก้ไข ใช้งาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้เนื้อหาจะปูพิ้นฐานการอ่านเซลล์ การเขียนสูตร การเชื่อมสูตร ให้ผู้เรียนเข้าใจ พื้นฐานอย่างแท้จริง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจการเขียนสูตร การอ่านสูตร จนสามารถเขียนสูตรได้ 
- สามารถใช้ Excel ออนไลน์ ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการใช้ Excel ออนไลน์เป็น
- ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆมาก่อน

ผู้สอน

จิราวรรณ โกช่วย

ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Microsoft Office

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:23
บทที่ 1 แนะนำเบื้องต้น
ตอนที่ 1.1 การสมัคร Gmail
3:58
ตอนที่ 1.2 การแนะนำ google drive เบื้องต้น
1:33
บทที่ 2 การใช้งาน Excel sheet
ตอนที่ 2.1 การแนะนำ Excel sheet เบื้องต้น
4:05
ตอนที่ 2.2 การกรอกข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข
8:58
ตอนที่ 2.3 การแทรกแถว และคอลัม
9:45
ตอนที่ 2.4 การเติมสีเส้นขอบตาราง
4:20
ตอนที่ 2.5 การแก้ไข เพิ่มแผ่นงงาน
3:41
บทที่ 3 พื้นฐานการอ่านค่าสูตร และการคำนวณ
ตอนที่ 3.1 การคำนวณเบื้องต้น
13:07
ตอนที่ 3.2 การคำนวณด้วยสูตร sum
10:59
บทที่ 4 การดึงข้อมูลราคาอัตโนมัติ ด้วยสูตร Vlookup
ตอนที่ 4.1 การใช้สูตร Vlookup ดึงราคาอัตโนมัติ แผ่นงานเดียวกัน
10:39
ตอนที่ 4.2 การเชื่อมเซลล์ หาต้นทุนต่อหน่วย
7:55
ตอนที่ 4.3 การใช้สูตร Vlookup ดึงราคาอัตโนมัติ ข้ามแผ่นงาน
11:49
บทที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 5.1 การสร้างตัวกรอง เก็บข้อมูล
8:44
ตอนที่ 5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6:44
ตอนที่ 5.3 การสร้างกราฟ
5:30
บทที่ 6 การส่งออกเอกสาร
ตอนที่ 6.1 การพิมพ์เอกสาร เป็น PDF
3:43
ตอนที่ 6.2 การแชร์ไฟล์ ให้สามารถเข้ามาแก้ไขเอกสารได้
8:01
บทที่ 7 การใช้งาน Excel บนโทรศัพท์มือถือ
ตอนที่ 7.1 การเพิ่มบัญชี Gmail ในโทรศัพท์มือถือ
4:28
ตอนที่ 7.2 การดาวน์โหลด google sheet
1:44
ตอนที่ 7.3 การแก้ไข Excel บนโทรศัพท์มือถือ
18:02
Workshop
Workshop 1 การสร้างบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในโทรศัพท์มือถือ
11:01
Workshop 2 การสร้างบัญชีการ ทำงานแรงงานรายวัน บนโทรศัพท์มือถือ
13:12
Workshop 3 การแชร์ไฟล์ ร่วมกันแก้ไขเอกสารออนไลน์
5:45