การประเมินมูลค่าหุ้น (Stock Valuation)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,900.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 25 ชั่วโมง 43 นาที

อธิบายวิธีและหลักการประเมินมูลค่าหุ้นตั้งแต่ระดับง่ายถึงขั้นประยุกต์ รวมทั้งยกตัวอย่างจริงประกอบ และอธิบายวิธีการคำนวณ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

สอนโดยเจ้าของเพจ 'Mr.LikeStock อ่านงบการเงิน' เพจที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หุ้นที่ดีไม่ได้ซื้อได้ทุกราคา ดังนั้นนักลงทุนจึงจำเป็นต้องประเมินมูลค่าหุ้นก่อนซื้อทุกครั้ง “การประเมินมูลค่าหุ้น” ช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น โดยเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ไม่หลงผิดด้วยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้น

คอร์สนี้อธิบายวิธีและหลักการประเมินมูลค่าหุ้นตั้งแต่ระดับง่ายถึงขั้นประยุกต์ รวมทั้งยกตัวอย่างจริงประกอบ และอธิบายวิธีการคำนวณ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
-เข้าใจถึงวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
- ช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น โดยเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น
- เลือกใช้วิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่สนใจลงทุนแนวพื้นฐานและต้องการคำนวณมูลค่าหุ้นด้วยตนเอง
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนมาบ้างแล้ว !!
- หรือมือใหม่ที่ต้องการปูพื้นเพื่อไปต่อยอด

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้
- คอร์สนี้ได้รวบรวมทุกวิธีในการประเมินมูลค่ามาอธิบายแบบเข้าใจง่าย และสาธิตวิธีการคำนวณอย่างละเอียด
- อธิบายความเหมาะสมของและวิธีในการนำไปใช้ประเมินมูลค่าแต่ละแบบตั้งแต่หลักการและการนำไปใช้
- มีเว็บคำนวณ DCF ให้ใช้

เนื้อหาคอร์สนี้
เกริ่นนำ : การประเมินมูลค่าหุ้น และวิธีต่าง ๆ
ตัวแปรที่มีส่วนในการกำหนดมูลค่าหุ้น
ผลตอบแทน และ ความเสี่ยง
เครื่องมือในการคำนวณ
- ความเหมาะสมของแต่ละวิธี

Part 1 : Market Comparative
- P/E (Price to Earnings)
- PEG (P/E to Growth)
- P/BV (Price to Book Value)
- EV/EBITDA

Part 2 : Assets Based Valuation
- Book Value
- Adjusted Book Value
- Replacement Value

Part 3 : Earning Based Valuation
- DDM (Dividend Discount Model)
- CAPM Theory
- WACC
- การหา Free Cash Flow ทั้งแบบง่าย และแบบยาก
- DCF (Discount Cash Flow Model)

ถึงเนื้อหาจะเข้มข้น แต่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจ นำไปใช้ได้
- มีตัวอย่างจริงประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- สรุปเนื้อหาและวิธีการเพื่อให้ง่ายในการนำเอาไปใช้
- แสดงวิธีคำนวณอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน
- ทั้งความรู้และความประทับใจจัดเต็มครับ !!!

ผู้สอน

Mr.LikeStock อ่านงบการเงิน

เพจชื่อดังที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านงบการเงิน หุ้น และการลงทุน

หลักสูตรของคอร์สนี้

V2
Download ไฟล์สำหรับการเรียน V2
0:11
ตอนที่ 1 : เกริ่นนำการประเมินมูลค่าหุ้น
1:25:33
ตอนที่ 2 : การประเมินมูลค่าหุ้นวิธี P/E (ภาค1)
1:05:56
ตอนที่ 3 : การประเมินมูลค่าหุ้นวิธี P/E (ภาค2)
1:18:48
ตอนที่ 4 : การทำ PE Band และ สาธิการใช้วิธี PE และ วิธี PEG
1:15:25
ตอนที่ 5 : วิธี PBV และ วิธี EV/EBITDA
1:07:41
ตอนที่ 6 : การประเมินแบบ Assets Based Valuation
1:08:32
ตอนที่ 7 : การวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพ และ วิธีคิดลดเงินปันผล (ภาค1)
1:25:43
ตอนที่ 8 : วิธีคิดลดเงินปันผล (ภาค2) และ สาธิตการคำนวณ
1:12:43
ตอนที่ 9 : วิธี DCF (ภาค1)
1:24:46
ตอนที่ 10 : วิธี DCF (ภาค2) และตัวอย่างการคำนวณหุ้นจริง
1:18:14
V1
Download ไฟล์สำหรับการเรียน V1
0:11
ตอนที่ 1 : เกริ่นนำการประเมินมูลค่าหุ้น (ภาค1)
1:14:36
ตอนที่ 2 : เกริ่นนำการประเมินมูลค่าหุ้น (ภาค2)
1:09:13
ตอนที่ 3 : การประเมินมูลค่าหุ้นวิธี P/E
1:47:42
ตอนที่ 4 : วิธี PBV วิธี EV/EBITDA (ภาค1)
1:10:23
ตอนที่ 5 : วิธี EV/EBITDA (ภาค2) การประเมินแบบ Assets Based Valuation
56:40
ตอนที่ 6 : การวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพ
1:22:11
ตอนที่ 7 : วิธีคิดลดเงินปันผล (ภาค1)
1:11:37
ตอนที่ 8 : วิธีคิดลดเงินปันผล (ภาค2) และ เกริ่นนำวิธี DCF
1:24:41
ตอนที่ 9 : วิธี DCF (ภาค2)
1:27:28
ตอนที่ 10 : วิธี DCF (ภาค3) และตัวอย่างการคำนวณหุ้นจริง
1:14:52