พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,400.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 15 นาที

สอนโดยโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผู้ก่อตั้ง CodingThailand

มีโค้ดในหลักสูตรทั้งหมดและไฟล์ประกอบการเรียนให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ที่จะสอนให้คุณพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- ได้รับ ไฟล์ Source Code และไฟล์ประกอบการเรียน 10 Section (วิดีโอทั้งหมดยาว 13 ชม.)
- ได้เรียนรู้พื้นฐาน Node.js, JavaScript ES6/ES2015, TypeScript และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ
- ได้เรียนรู้ Angular ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างเว็บในรูปแบบ Workshop ได้
- สามารถใช้ Angular เชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากBack-End (ฐานข้อมูล) ได้
- สามารถสร้างฟอร์ม เข้าใจหลักการสร้างฟอร์มเพื่อใช้จัดการข้อมูลได้
- สามารถใช้ Angular ทำระบบล็อกอินได้
- สามารถใช้ และออกแบบหน้าเว็บด้วยBootstrap 4 ได้
- สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำ Mobile App ด้วยIonic Framework 4 หรือ Native Script ได้

เนื้อหาการสอน

Section 1: เตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเรียน Angular 
เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย

Section 2: แนะนำ/ติดตั้ง Angular , เครื่องมือต่างๆ และการใช้งาน Angular CLI 
เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค

Section 3: พื้นฐาน Angular Components, พื้นฐาน Router, Templates Syntax, Databinding และ Events
เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events

Section 4: แนะนำ และใช้งาน Angular Directives 
เรียนรู้การใช้ Directives เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล และการตกแต่งหน้าเว็บแบบ dynamic

Section 5: สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ด้วย HttpClient และ RxJS 
เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail

Section 6: Advanced Angular Router และ Navigation 
เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards

Section 7: จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Pipes 
เรียนรู้การจัดรูปแบบ หรือ format ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น json, async และอื่นๆ พร้อมกับทำ Custom Pipes

Section 8: การสร้าง Forms และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End

Section 9: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Angular 
เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT)

Section 10: ความปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริง 
เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง

ผู้สอน

เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)

Full-stack Programming Instructor/Coding Mentor ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
10:45
Download ไฟล์สำหรับการเรียน
0:11
Section 1: เตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเรียน Angular
1.1 เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย (1)
37:53
1.2 เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย (2)
53:52
Section 2: แนะนำ/ติดตั้ง Angular , เครื่องมือต่างๆ และการใช้งาน Angular CLI
2.1 เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค (1)
1:12:15
2.2 เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค (2)
27:14
Section 3: พื้นฐาน Angular Components, พื้นฐาน Router, Templates Syntax, Databinding และ Events
3.1 เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events (1)
52:47
3.2 เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events (2)
38:02
Section 4: แนะนำ และใช้งาน Angular Directives
4.1 เรียนรู้การใช้ Directives เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล และการตกแต่งหน้าเว็บแบบ dynamic
33:49
Section 5: สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ด้วย HttpClient และ RxJS
5.1 เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail (1)
1:15:34
5.2 เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail (2)
41:49
5.3 เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail (3)
52:27
Section 6: Advanced Angular Router และ Navigation
6.1 เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards (1)
39:54
6.2 เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards (2)
13:22
Section 7: จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Pipes
7.1 เรียนรู้การจัดรูปแบบ หรือ format ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น json, async และอื่นๆ พร้อมกับทำ Custom Pipes
22:27
Section 8: การสร้าง Forms และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
8.1 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End (1)
55:25
8.2 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End (2)
31:59
Section 9: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Angular
9.1 เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT)
1:15:39
9.2 เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT) (2)
29:07
Section 10: ความปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริง
10.1 เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง (1)
22:04
10.2 เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง (2)
8:37