พัฒนาชีวิต คิดแบบ Startup

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

จุดประกายความคิด ทำให้คุณกล้าริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อทำให้ชีวิตคุณโตแบบก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จในแบบของ Startup

สอนโดย ดร. นภดล ร่มโพธิ์ นักเขียน Bestseller อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบก้าวกระโดด โดยใช้หลักคิดแบบเดียวกับธุรกิจ Startup ซึ่งเน้น 3 เรื่องได้แก่ การขยายตัวแบบไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น (Scalable) สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable) และเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) แม้คุณจะไม่ได้ทำธุรกิจ Startup แต่คุณสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคิดของ Startup ได้ ซึ่งหลักคิดนี้จะช่วยจุดประกายความคิด และประหยัดเวลาในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของคอร์สออนไลน์นี้
- ทำให้คุณจุดประกายความคิด ทำให้คุณกล้าริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อทำให้ชีวิตคุณโตแบบก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จในแบบของ Startup
- เข้าใจวิธีคิดของ Startup และนำมาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัว

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าของกิจการที่อยากให้กิจการของตนมีความเจริญเติบโต
- บุคคลทั่วไปที่อยากมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน รายได้ และความสามารถ
- นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

ผู้สอน

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

นักเขียน Bestseller อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:50
เริ่มจาก "ทำไม"
Startup คืออะไร
10:04
Startup มีกี่ประเภท
9:55
ตอนที่ 1 วางแผนชีวิต
1.1 การใช้ชีวิตแบบ SMEs
6:09
1.2 หรือเราจะลาออกมาทำงานอิสระดี
2:45
1.3 ทำอะไรมันต้อง ใหญ่ได้ โดยไม่มีเรา
5:20
1.4 งานที่สำเร็จต้องนำไปสู่ความสำเร็จอื่นอีก
1:42
1.5 คิดอะไรใหม่ๆ
3:27
ตอนที่ 2 ลงมือทำ
2.1 อยากจะเริ่มทำ แต่มันไม่ง่ายนะ
6:32
2.2 แต่...เราไม่มีเวลานะ
2:22
2.3 รีบ ๆ ล้มซะ จะได้สำเร็จเร็ว ๆ
2:53
2.4 พอเริ่มทำ เราต้องเจออะไร
3:28
2.5 อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจัง
12:35
2.6 ลองผิดลองถูก
12:35
ตอนที่ 3 วัดผลเพื่อไปสู่ความสำเร็จ
3.1 แล้วเราจะวัดอะไรกันดี
2:21
3.2 แบบจำลองการวัดความสำเร็จในชีวิต
12:10
3.3 การวัดชีวิตแบบ AARRR
18:13
3.4 วัดผลลัพธ์กับความสำคัญในชีวิตเรา
7:32
3.5 บทส่งท้าย
2:21