แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ใน 12 ขั้นตอน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 499.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 53 นาที

มอบวิธีแก้ปัญหาการพูดติดอ่างและขาดความมั่นใจ ใน 12 ขั้นตอน เหมาะสำหรับคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าสาธารณะ

สอนโดย วรวิกา เรืองพงษ์สาร (ครูปุ๋ม) วิทยากร พิธีกร ครูสอน มืออาชีพ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนที่ใช้แก้ปัญหาการพูดติดอ่าง
หรือการพัฒนาการพูดให้กล้าแสดงออก
โดยมีทั้งสิ้น 12 ขั้นตอน
ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดเพื่อแก้ปัญหาการติดอ่าง
และสามารถควบคุมอาการติดอ่างได้ 
เหมาะสำหรับคนที่ไม่กล้าพูดต่อที่สาธารณะ
หรือขาดความมั่นใจเมื่อต้องพูด
โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาการพูดติดอ่าง

ผู้สอน

วรวิกา เรืองพงษ์สาร (ครูปุ๋ม)

พิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรของคอร์สนี้

แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ใน 12 ขั้นตอน
แนะนำคอร์สออนไลน์
3:58
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 1
5:15
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 2
5:51
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 3
3:52
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 4
3:37
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 5
5:42
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 6
3:49
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 7
3:01
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 8
2:39
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 9
2:27
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 10
3:19
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 11
3:01
แก้ปัญหาการพูด (ติดอ่างและขาดความมั่นใจ) ขั้นตอนที่ 12
6:38