เรียนศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 800++

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,100.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 54 นาที

สอนคำศัพท์ TOEIC เพื่อให้คุณสามารถพิชิตเกิน 800 ได้

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

มีเอกสารประกอบให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์ส “เรียนศัพท์ TOEIC เพื่อพิชิตคะแนน 800” นำเสนอ
- ประโยชน์ของการรู้คำศัพท์ คือ จะช่วยทำให้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง (ข้อสอบ toeic parts 1, 2, 3, 4) และทำให้ทำข้อสอบอ่านข้อสอบที่ออกคำศัพท์ได้คะแนนเพิ่มมากมาย (ข้อสอบ toeic Parts 5, 6,7)
- คอร์สนี้ ผู้เขียนสอนวิธีเรียนคำศัพท์ในรูป prefix – root-suffix
- นำเสนอการเรียนรู้รากศัพท์ (root) ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแปลคำศัพท์ยากที่ไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะศัพท์วิชาการได้เกือบทุกคำ ทำข้อสอบได้คะแนนเพิ่มมาก แน่นอน
- การเรียนคำศัพท์จากการเติม suffix ท้าย root จะทำให้รู้หน้าที่ของคำ แยกแยะตำแหน่งได้ ทำข้อสอบได้มากขึ้นแน่นอน
- การเรียนคำศัพท์ด้วยการเติม prefix เข้าหน้า root จะทำให้ผู้เรียน รู้ความหมายของคำศัพท์ เพิ่มขึ้นมากมาย นอกจากนั้นยังนำเสนอตัวอย่างคำถาม ลักษณะคำถาม ตัวอย่างข้อสอบและโครงสร้างที่คำศัพท์แต่ละคำใช้อย่างเป็นระบบ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

คอร์ส เรียนศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 800++
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:11
1 ผู้ล่า ผู้ถูกล่า
27:23
2 ส่วนประกอบ การให้คะแนน สถานที่สอบ TOEIC
24:36
3 part 1 photos ลักษณะข้อสอบ เทคนิคทำข้อสอบ คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย
58:48
4 part 2 question & question ลักษณะข้อสอบ เทคนิคทำข้อสอบ คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย
57:51
5 part 2 question & question ศัพท์สำคัญประจำบท พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
24:51
6 part 3 dialog ศัพท์สำคัญประจำบท พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
40:49
7 part 4 talks ศัพท์สำคัญประจำบท พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
32:00
8 parts of speech การเรียงคำศัพท์ ตำแหน่งของคำศัพท์ เมื่อใช้ในประโยค
35:26
9 verb form ตำแหน่ง รูปร่าง และการกำหนดกริยาตามหลัง สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบมากๆ
59:58
10 prefix-root-suffix รู้แล้วทำให้ได้คำศัพท์เยอะมาก
36:59
11 prefix อื่นๆ ที่นำหน้าคำเพื่อสร้างคำใหม่ๆ ออกสอบเยอะ
54:19
12 แบบฝึกหัด prefix ยากๆ
21:29
13 Noun Suffix Ending หลากหลายกับศัพท์สำคัญและการกำหนด คำลงท้ายเป็นคำนาม เพิ่มศัพท์ได้มากมายแน่นอน
1:02:25
14 Noun Suffix Ending การใช้คำนาม ชนิดคำนามและ แบบฝึกหัด (อาจฟรี)
24:10
15 Adjective Suffix Ending ตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างคำ adjective ด้วยการเติม suffix endings
59:20
16 การเปรียบเทียบขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ของ Adjective
14:33
17 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยเนื้อหา noun, adjective, verb, adverb
31:09
18 Verb Suffix Ending ตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างคำ verb ด้วยการเติม suffix endings
24:21
19 Adverb Suffix Ending ตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างคำ verb ด้วยการเติม suffix endings
23:11
20 Root คือรากศัพท์ที่สำคัญ จะทำให้ผู้เรียนแปลคำศัพท์ได้มากมาย
18:43
21 ศัพท์สำคัญแบ่งตามหมวดหมู่ ที่ออกสอบ toeic บ่อยที่สุด รู้แล้วเก่งอังกฤษแน่นอน
36:38
22 ลักษณะข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ part 5 และ part 6 พร้อมแบบฝึกหัดมากมาย
39:45
23 ลักษณะข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ part 7 พร้อมแบบฝึกหัดมากมาย
25:42