กลยุทธ์ทำกำไร TFEX ด้วย Swing Trade

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 4 นาที

สอนโดย Full Time Trader ประสบการณ์กว่า 8 ปี และ Master Coach รายการแข่งขัน Super Trader Thailand ทั้ง 4 season

สอนวางแผนการเทรดโดยการอ่านพื้นฐานตลาด, วิเคราะห์ราคา, และนำเครื่องมือ Swing Trade Fibanacci Ratio และ VA มาใช้ เพื่อให้พอร์ตเติบโตและทำกำไร

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การเทรด TFEX ใครๆ ก็สามารถเทรดได้ แต่การวางแผนเทรดอย่างเป็นระบบและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนได้นั้น เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสร้างกำไรได้ในทุกสภาวะ

คอร์สออนไลน์นี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การอ่านพื้นฐานตลาด, การวิเคราะห์หาทิศทางของราคา, การนำเครื่องมืออย่าง Swing Trade Fibonacci Ratio และ Volume Analysis มาใช้ รวมถึงการลงมือเทรดจากสถานการณ์จริง เพื่อให้ทุกสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดกับพอร์ตของคุณได้

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง
1. การอ่านข้อมูลพื้นฐานของตลาดก่อนการเทรด เช่น การตรวจสอบเทรนของ SET50 การวิเคราะห์ Open Interest ในเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้อขายใน SET50
2. การเทรดด้วย Swing Trade ทั้ง Swing Up และ Swing Down
3. การยืนยันทิศทางหรือจุดกลับตัวของ Swing ด้วย Volume Analysis และ Fibonacci Ratio
4. วิธีการค้นหาแนวราคาของรายใหญ่ เพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้าน
5. แนวคิดการเทรด 2 series เพื่อค้นหาความผิดปกติของทิศทางที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง
6. ระบบการเทรดด้วย Mode ทำกำไรง่ายๆ ด้วยการวางเงินที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องเฝ้าจอ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. ผู้ที่ต้องการปรับจำนวนสัญญาในการเทรด TFEX ให้เหมาะสม
2. ผู้ที่ต้องการวางแผนสร้างกระเสเงินสดเป็นรายเดือนจากสินค้า TFEX
3. ผู้ที่สามารถติดตามตลาดอย่างน้อยได้วันละ 1-2 ครั้ง
*หากเคยเรียน คอร์ส VA101 ทำกำไรด้วย Volume จะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้สอน

จุติ เนื่องจำนงค์ (อาจารย์ ติ)

Full Time Trader ประสบการณ์กว่า 8 ปี และ Co-founder บริษัท Super Trader Republic

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
2:56
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
0:10
กลยุทธ์การทำกำไร TFEX ด้วย Swing Trade
1. แนะนำการลงทุน
6:48
2. 3M Mind Money and Method
8:44
3. ข้อมูลพื้นฐานมีอะไรบ้าง
10:56
4. การใช้ประโยชน์จาก Seasonal
12:03
5. การใช้ประโยชน์จาก Open Interest
6:14
6. Market Cycle
6:07
7. Swing Trade Setup
19:06
8. การใช้ Fibonacci Ratio เพื่อหาแนวรับ แนวต้าน
19:09
9. การใช้ Control Point เพื่อหาแนวรับ แนวต้าน
18:29
10. การใช้ Volume เพื่อหาแนวรับ แนวต้าน
24:18
11. ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีดุลยภาพของปริมาณซื้อขาย
16:26
12. ตัวอย่างการใช้ Volume ยืนยันจุด C
18:53
13. กลยุทธ์การทำกำไร TFEX ด้วย Volume Analysis
9:56
14. เริ่มต้นการอ่าน Volume Analysis
5:14
15. การเทรดด้วย Normal Distribution
4:36
16. แนวรับและแนวต้านเชิงปริมาณซื้อขาย
5:33
17. ตัวอย่างการใช้แนวรับและแนวต้านเชิงปริมาณซื้อขาย
11:22
18. การเทรดด้วย Mode
14:03
19. ประโยชน์ของ Mode
7:03
20. อ่านราคาขายรายใหญ่ด้วย Volume Analysis
10:34
21. กลยุทธ์การทำกำไร TFEX ด้วย Swing Trade
5:34