Mind Map for Effective Thinking เทคนิคการคิดพิชิตความสำเร็จ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

สอนโดยอาจารย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน Mind Map Guru ผู้มีประสบการณ์การใช้ Mind Map มากกว่า 10 ปี

เทคนิคการนำ Mind Map มาช่วยตัดสินใจ

การนำ Mind Map มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หากคุณมีปัญหา เช่น คิดไม่เป็นระบบ จับประเด็นสำคัญไม่ได้ มองหาวิธีการสรุปทุกเรื่องให้เป็นระบบเข้าใจได้ง่าย
เมื่อเจอปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร หรือเวลาที่พูดหรือนำเสนอคนอื่นฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง

คอร์ส Mind Map for Effective Thinking จะช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความคิด วางแผน วิเคราะห์ปัญหา
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้คุณพูดหรือนำเสนอได้สั้น กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ในเวลาที่จำกัด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- ใช้งาน Mind Map อย่างถูกวิธีตามหลักการของ Tony Buzan ผู้คิดค้น
- เทคนิคการวาดรูป ไอคอน สัญลักษณ์ง่ายๆ 
- เทคนิคการสรุปทุกอย่างในกระดาษแผ่นเดียว
- แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
- เทคนิคการนำ Mind Map มาช่วยในการตัดสินใจ
- นำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
- สามารถนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 
- เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย 


ผู้สอน

ธราเทพ แสงทับทิม

Mind Map Guru

สถาบันสอนการใช้ Mind Map เครื่องมือที่ช่วยคิด จดบันทึก สื่อสาร ได้อย่างสั้นกระชับตรงประเด็น กระตุ้นให้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
แนะนำคอร์สออนไลน์
0:50
Basic Mind Map พื้นฐานในการเขียน Mind Map
1. แนะนำผู้สอน
1:48
2. Mind Map คืออะไร
11:56
3. Visual Unit เทคนิคการวาดรูปง่ายๆ
12:22
4. How to Mind Map วิธีการเขียน Mind Map
12:48
5. Introduce Yourself แนะนำตัวเอง
28:04
เทคนิคการสรุปด้วย Mind Map
6. ตัวอย่างการวาด Mind Map โดยใช้ Tablet
6:27
7. Note Taking : สรุปทุกอย่างในกระดาษแผ่นเดียว
17:13
8. Tips & Tricks
4:24
Planning การวางแผน
9. วางแผนอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ ทั้งในเรื่องธุรกิจ/โปรเจค/รายสัปดาห์/รายวัน
14:30
Problem Analysis & Solving การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
10. เทคนิคการประยุกต์ใช้ Mind Map ร่วมกับ 5W1H / 5M1E / SWOT
12:39
Decision Making การตัดสินใจ
11. เทคนิคการใช้ Mind Map ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10:37
12. ตัวอย่างการใช้ Mind Map ช่วยในการตัดสินใจ
3:51
Presentation การนำเสนอ
13. นำเสนอด้วยกระดาษแผ่นเดียว อย่างมืออาชีพ
12:41