Excel ให้ปัง งานออฟฟิศให้โปร

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 44 นาที

ช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างไม่ยาก เน้นพื้นฐานๆ แน่น เพื่อนำไปต่อยอดได้อย่างง่ายดาย

ผู้บรรยายเป็นผู้ที่เคยสอน พนักงานออฟฟิศมาแล้วหลายท่าน ทั้งในรูปแบบของผู้เริ่มต้น จนถึงระดับหัวหน้างาน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างไม่ยาก เน้นพื้นฐานๆ แน่น เพื่อนำไปต่อยอดได้อย่างง่ายดาย โดยผู้บรรยายเป็นผู้ที่เคยสอน พนักงานออฟฟิศมาแล้วหลายท่าน ทั้งในรูปแบบของผู้เริ่มต้น จนถึงระดับหัวหน้างาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถใช้ Excel ได้อย่าง เชียวชาญมากยิ่งขึ้น
- ไม่เกิดความกลัวเวลาใช้ฟังก์ชั่นยากๆ
- ประยุกต์ไปใช้งานในขั้นสูงได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. พนักงานออฟฟิศ
2. นักศึกษาที่กำลังจะสมัครงาน
3. ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อตำแหน่งที่ก้าวหน้า
4. เจ้าของธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้การใชเคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- รู้จักโปรแกรม Microsoft Excel และสามารถเปิดโปรแกรม Excel ได้

ผู้สอน

จักรพงษ์ จันโอ

ผู้ฝึกสอนการใช้ Excel สำหรับงานออฟฟิศ แบบ Coaching 1-1

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทที่ 1 มาปูพื้นาน ที่ต้องรู้ในงาน Excel กัน
Tab ( Ribbon ) ของ excel ที่ใช้งานบ่อย
27:03
สร้างตาราง แทรกรูปภาพ
6:38
การจัดการ cell ที่ใช้งานบ่อยๆ
13:25
page layout ตั้งค่าการพิมพ์
8:13
การเรียกข้อมูลข้ามชีท
3:34
การจัดดการข้อมูลที่ไม่เป็นคอลัมน์ ให้เป็นคอลัมน์
3:58
บทที่ 2 Function พื้นฐาน
function เบื้องต้น
9:17
sum min max average จำ 1 ได้ 4 จำยังไง
4:18
if
9:17
สร้างเงื่อนไข มากกว่า 1 เงื่อนไข AND OR + IF
11:29
Vlookup
6:18
เพิ่มเติมvlookup
2:06
pivot table
3:58
sumif + Sumifs
27:03
บทที่ 3 มาทำเอกสารกันเถอะ
Quotation
40:58
เช็คคนที่เอาของไป ว่าเอามาคืนหรือยัง
17:31
ออกแบบงานอย่างไร ให้รองรับหลายๆฝ่าย
21:34
แชร์ประสบการณ์ ที่เคยเห็นงานที่ทำย่อยๆใน excel
8:08