Tableau Workshop | สร้าง Data Visualization วิเคราะห์ข้อมูลขาย กำไร ขาดทุน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,650.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 54 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 11 นาที

สร้าง Data Visualization Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจได้ถูกต้อง แม่นยำตรงประเด้นปัญหาและรวดเร็วมากขึ้น

มีไฟล์ประกอบให้ download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

Tableau Workshop | สร้าง Data Visualization วิเคราะห์ข้อมูลขาย กำไร ขาดทุน
"หากธุรกิจของคุณ...มีการจัดเก็บข้อมูลแต่กลับมองภาพรวมของธุรกิจไม่ออก กำหนดทิศทางไม่ได้ วางแผนบริหารไม่ถูกทิศทาง อัดโปรโมชั่นในสินค้าที่มีสัดส่วนกำไรน้อย ประมาณการยอดขายไม่ได้ ไม่ทราบว่าสินค้าจะพร้อมส่งหรือไม่ !!! ถ้าใช่ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณทราบเทคนิคการสร้าง Data Visualization Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ชัดเจน ถูกต้อง หลายมิติ ตัดสินใจได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น !!!"            

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนสามารถสร้าง Data Visualization Dashboard ได้
2. ผู้เรียนสามารถมี Data Visualization Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจได้ถูกต้อง แม่นยำตรงประเด้นปัญหาและรวดเร็วมากขึ้น
3. ผู้เรียนสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ทุกคนที่ต้องการมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจของท่านได้อย่างถุกต้อง รวดเร็วมากขึ้น
2. ทุกคนที่ต้องการลดต้นทุนในการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ไม่ตรงประเด็นปัญหา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ก็พอครับ ก็สามารถทำ Workshop ได้แล้ว

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

อาจารย์พิเศษหลักสูตรด้านไอที ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์ส
แนะนำคอร์สออนไลน์
5:06
Chapter 1 : Overview
1.1 Overview การสร้าง Data Visualization Dashboard เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
5:53
1.2 การติดตั้ง Tableau Public Version ฟรี
2:29
Chapter 2 : Workshop เทคนิคการออกแบบ Data Visualization Dashboard
2.1 แนะนำโปรแกรม Tableau BI Software
13:14
2.2 การแยกย่อยข้อมูล Split Data Source
12:05
2.3 การเชื่อมต่อข้อมูล Data Connection 1
7:09
2.4 การสร้างการกรองข้อมูล Filtering
8:26
2.5 การจัดเรียงข้อมูล 1 Sorting 1
2:01
2.6 การจัดเรียงข้อมูล 2 Sorting 2
2:46
2.7 การสร้างกลุ่มและลำดับชั้นของกราฟ Groups และ Hierarchies
6:26
2.8 การสร้าง Visual Groupings
4:12
2.9 การจัดการข้อมูลประเภทวันที่ Custom Dates
7:58
2.10 การสร้างกราฟเพื่อดูยอดขายจากข้อมูลแบบ Discrete และ Continuous Dates
5:27
2.11 การรวมแกนของกราฟ Combined Axis Chart
5:16
2.12 การสร้างกราฟ 2 แกน Dual Axis Chart
2:52
2.13 การสร้างกราฟประเภท Scatter Plot
5:00
2.14 การสร้างค่าใช้จ่ายทางการตลาดด้วย Scatter Plot Marketing Expenses Scatter Plot
7:41
2.15 การสร้างข้อมูลลงบนแผนที่ Map
10:30
2.16 การสร้างกราฟภูมิศาสตร์ Geographic Groups
4:11
2.17 การสร้างตารางข้อมูล Crosstabs and Totals
8:31
2.18 การสร้าง Highlight Table
7:55
2.19 การสร้างแผนภูมิประเภท Heat Map
3:28
2.20 การคำนวณกำไร Calculations and Aggregations Profit Ratio
7:30
2.21 การคำนวณวันที่ Using Date Calculations
5:06
2.22 การหาความเปลี่ยนแปลงของยอดขายในแต่ละปี Year over Year Change
4:29
2.23 การหาผลรวมสะสมของยอดขาย Running Total of Sales
5:06
2.24 การคิด % จากผลรวมทั้งหมด Percent of Total
4:26
2.25 การสร้างกราฟประเภท Tree Map
4:10
2.26 การสร้างเส้นอ้างอิงในกราฟ Reference Line
5:41
2.27 การสร้าง Dashboard 1
6:21
2.28 การสร้าง Dashboard 2 - Interactive Dashboard
7:51
2.29 การเชื่อมต่อข้อมูล Data Connection 2
6:14
2.30 การเชื่อมต่อข้อมูล 3 - Connect 2 Data Source
7:50
2.31 การเชื่อมต่อข้อมูล Data Connection 4 - การ Union
7:00
2.32 การสร้าง Set ของข้อมูล
5:43
2.33 การแสดงอันดับยอดขายสูงสุด-ต่ำสุด Nested Top N with Context
5:14
2.34 การจัดอันดับยอดขาย Nested Sorting for Top N with Rank Complex
4:56
2.35 การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Join Calculations
5:11
2.36 การรวม Aggregating Dimensions in Calculations
5:34
2.37 การคำนวณเพื่อหาผลกำไร Calculations and Aggregations Profitability
5:15
2.38 การหาปริมาณต่ำสุด Using LOD Expressions
3:43
2.39 การหา % กำไร Profitability as Percent of Total
5:13
2.40 การสร้าง Moving Average
4:37
2.41 การสร้าง Using Parameters
8:00
2.42 การสร้าง Creating a Data Extract
3:42
2.43 การสร้าง Spatial File
3:33
2.44 การสร้างกราฟ Histogram with Binned Measures
2:56
2.45 การหาแนวโน้มยอดขายเป็นกลุ่มย่อยๆ Trend Lines with Small Multiples
5:04
2.46 การพยากรณ์ยอดขาย Forecasting
3:08
Chapter 3 : การ Publish Data Visualization Dashboard
3.1 การสร้าง Dashboard
14:04
3.2 การเผยแพร่ Dashbboard - Publish On Server
4:31
แนะนำคอร์สน่าเรียนอื่นๆ !!!
คอร์ส : เมื่อเจ้านายใช้...ให้ Customize Data (ภาค Functions & Formulas Excel)
3:13
คอร์ส : Excel Speed Work : เก่งทำ Auto Report ด้วย PivotTable
4:23
คอร์ส : Excel Charts: รวมเทคนิคการปรับแต่ง Charts & Graphs
3:33

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17