ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,300.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 43 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 29 ชั่วโมง 54 นาที

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A1

มีหนังสือมากกว่า 300 หน้าพร้อม Download

มีแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้ในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

เกี่ยวกับคอร์สนี้

พิเศษ! สมัครคอร์สออนไลน์นี้ แถมฟรี eBook "คู่มือการใช้กริยา" ดาวน์โหลดได้ในคอร์ส

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน 

คอร์สออนไลน์พื้นฐาน A1
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A1 เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนภาษาเยอรมัน หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 50 ชั่วโมง ในคอร์สนี้จะสร้างความเข้าใจในภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่สุด จนสามารถใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นจะมีแบบฝึกหัด ที่เตรียมไว้ในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ด้วยการเรียนที่เป็นระบบ หนังสือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาเยอรมัน

ผู้สอน

เรียนเยอรมันกับนพพล

สอนแง่มุมต่างๆ ของประเทศเยอรมัน ทั้งในแง่ ภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิต

หลักสูตรของคอร์สนี้

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:12
พิเศษ! Download eBook "คู่มือการใช้กริยา"
0:10
พิเศษ! Download eBook "Passiv"
0:10
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 1
1:17:08
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 2
46:27
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 3
33:11
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 4
21:04
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 5
18:23
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 6
29:03
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 7
22:31
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 8
1:16:34
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 9
1:12:12
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 10
50:43
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 11
26:09
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 12
47:59
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 13
46:32
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 14
1:17:47
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 15
35:07
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 16
26:30
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 17
54:55
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 18
25:49
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 19.1
44:12
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 19.2
41:44
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 20
32:37
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 21
1:01:17
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 22
1:01:10
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 23
48:48
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 24
45:43
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 25
28:40
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 26
1:05:19
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27
57:41
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 28
53:05
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 29
32:17
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 30
1:02:32
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 31
31:24
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 32
30:19
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 33
45:39
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 34
30:06
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 35
25:27
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 36
1:04:13
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 37
32:30
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 38
1:04:22
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 39
46:33

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17